XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XVII/83/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2012 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-02 09:52:50.
 
 Uchwała Nr XVII/84/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2012-2015.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-02 09:54:30.
 
 Uchwała Nr XVII/85/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-02 09:55:16.
 
 Uchwała Nr XVII/86/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność Gminy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-02 09:56:47.
 
 Uchwała Nr XVII/87/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Poddębickiego na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 3712 Siedlątków-Pęczniew-Zadzim-Chodaki, ul. Spacerowa w miejscowości Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-02 09:58:48.
 
 Uchwała Nr XVII/88/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany planu pracy Rady Gminy i jej Komisji na 2012 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-02 09:59:42.
 
 Uchwała Nr XVII/89/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-02 10:00:56.
 
 Uchwała Nr XVII/90/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pęczniew w 2012 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-02 10:03:13.
 
 Uchwała Nr XVII/91/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pęczniew środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-02 10:04:21.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2012-05-02 10:04:21
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak