XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XIII/61/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2012.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-08 14:21:12.
 
 Uchwała Nr XIII/62/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-08 14:22:20.
 
 Uchwała Nr XIII/63/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Pęczniew na rok 2012.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-08 14:23:27.
 
 Uchwała Nr XIII/64/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Pęczniew na rok 2011.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-08 14:24:18.
 
 Uchwała Nr XIII/65/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2011-2014.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-08 14:25:23.
 
 Uchwała Nr XIII/66/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-08 14:26:43.
 
 Uchwała Nr XIII/67/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pęczniew na lata 2011-2032.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-08 14:27:47.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2012-03-08 14:27:47
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak