XII Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XII/56/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17 października 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2011 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-08 13:22:52.
 
 Uchwała Nr XII/57/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2011-2014.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-08 13:23:24.
 
 Uchwała Nr XII/58/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17 października 2011 r. w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-08 13:23:55.
 
 Uchwała Nr XII/59/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17 października 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Pęczniew zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-08 13:24:47.
 
 Uchwała Nr XII/60/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego Gminy Pęczniew w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-08 13:27:57.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2012-03-08 13:27:57
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak