XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XXXV/207/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2013 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-25 14:18:18.
 
 Uchwała Nr XXXV/208/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2013-2016.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-25 14:19:30.
 
 Uchwała Nr XXXV/209/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z obszaru gminy Pęczniew, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są onowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-25 14:21:56.
 
 Uchwała Nr XXXV/210/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-25 14:26:21.
 
 Uchwała Nr XXXV/211/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poddębickiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3712E Siedlątków-Pęczniew-Zadzim-Chodaki i drogi gminnej nr 111107 Kraczynki-Wylazłów /dr. pow. 1700E-dr.pow. 3712E.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-25 14:29:02.
 
 Uchwała Nr XXXV/212/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-25 14:31:39.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2013-09-25 14:31:39
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak