XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 03.06.2013 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wice przewodniczącego Rady Gminy Pęczniew

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-11 15:06:06.
 
 Uchwała Nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 03.06.2013 roku w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-11 15:07:55.
 
 Uchwała Nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 03.06.2013 roku w sprawie zmiany ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew''

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-11 15:10:35.
 
 Uchwała Nr XXXIII/195/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 03.06.2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pęczniew i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-11 15:16:16.
 
 Uchwała Nr XXXIII/196/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 03.06.2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/183/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-11 15:19:54.

Zobacz:
 I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .   XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2013-06-11 15:19:54
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak