Przetarg nieograniczony-Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 litrów.

 
 Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 litrów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-08-31 11:14:33.
 
 Specyfikacja Istotnych Warynków Zamówienia wraz z załącznikami-Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 litrów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-08-31 11:15:31.
 
 Informacja z otwarcia ofert-Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 litrów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-10 16:33:10.
 
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 litrów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-17 15:36:51.
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 litrów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-29 12:05:59.
Data wprowadzenia: 2018-09-29 12:05:59
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak