Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.

 
 Ogłoszenie o zamówieniu-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-13 14:13:12.
 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-13 14:55:09.
 
 Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postepowania o zamówienie na realizację zadania pn.: „ Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-23 09:33:17.
 
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-27 18:06:48.
 
 Zmiana treści SIWZ-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-27 18:26:28.
 
 Zmieniony przedmiar robót-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-27 18:30:56.
 
 Zmieniony kosztorys nakładczy-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-27 18:31:55.
 
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-06-18 11:09:11.
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-06-25 14:42:21.
Data wprowadzenia: 2014-06-25 14:42:21
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak