Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.

 
 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-07-26 08:23:17.
 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-07-26 08:24:03.
 
 Załacznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( kosztorys ofertowy ) - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-07-26 08:24:35.
 
 Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-08-10 11:46:29.
 
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-08-10 11:47:04.
Data wprowadzenia: 2011-08-10 11:47:04
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak