Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.

 
 Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-22 11:09:40.
 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-22 11:10:18.
 
 Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-22 11:11:12.
 
 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-22 11:12:02.
 
 Informacja z sesji otwarcia ofert-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-02-06 12:04:35.
Data wprowadzenia: 2018-02-06 12:04:35
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak