Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.

 
 Ogłoszenie o zamówieniu-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-10 13:04:22.
 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-10 13:05:17.
 
 Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-10 13:06:28.
 
 Załącznik nr 2 do SIWZ-Wzór umowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-10 13:07:16.
 
 Załącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu opisanych w art. 22 ust. 1 PZP.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-10 13:08:28.
 
 Załącznik nr 4 do SIWZ–Oświadczenie o spełnianiu warunku nie wykluczenia z udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 PZP.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-10 13:09:17.
 
 Załącznik nr 5 do SIWZ–Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej .

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-10 13:10:13.
 
 Załącznik nr 6 do SIWZ–Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-10 13:11:02.
 
 Załącznik nr 7 do SIWZ–Wykaz działek, na których przewidziane są prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-10 13:11:48.
 
 Załącznik nr 8 do SIWZ–Organizacja ruchu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-10 13:12:33.
 
 Załącznik nr 9 do SIWZ–Harmonogram realizacji zadania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-10 13:13:22.
 
 Załącznik nr 10 do SIWZ-Przedmiar robót.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-10 13:14:15.
 
 Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn."Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:26:20.
 
 Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn."Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-20 12:55:56.
 
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-03 15:12:52.
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-10 11:37:20.
Data wprowadzenia: 2015-03-10 11:37:20
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak