Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta.

 
 Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:56:28.
 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:58:55.
 
 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 15:00:15.
 
 Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 15:01:06.
 
 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu opisanych w art. 22 ust. 1 PZP.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 15:01:57.
 
 Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunku nie wykluczenia z udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 PZP.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 15:02:41.
 
 Załącznik nr 5 do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 15:03:27.
 
 Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 15:04:04.
 
 Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 15:04:42.
 
 Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 15:05:18.
 
 Załącznik nr 9 do SIWZ - Kosztorys ofertowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-18 15:05:59.
 
 Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn."Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-24 12:27:29.
 
 Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn."Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-26 13:32:36.
 
 Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn."Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-27 13:56:09.
 
 Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn."Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-02-27 13:56:51.
 
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-03 15:25:35.
 
 Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn."Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-03 15:26:38.
 
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-20 09:16:24.
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-02 15:37:49.
Data wprowadzenia: 2015-04-02 15:37:49
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak