Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.

 
 Ogłoszenie o zamówieniu-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-06 21:40:26.
 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-06 21:41:21.
 
 Uchwała Nr XXXIII/195/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pęczniew i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-06 21:44:17.
 
 Uchwała Nr XXVIII/152/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew''

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-06 21:51:37.
 
 Uchwała Nr XXIX/161/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-06 21:52:31.
 
 Uchwała Nr XXXI/177/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-06 21:53:07.
 
 Uchwała Nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-06 21:54:24.
 
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-07 12:41:31.
 
 Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-12 14:19:30.
 
 Informacja z sesji otwarcia ofert-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-14 12:01:36.
 
 Unieważnienie postępowania-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-14 12:02:18.
Data wprowadzenia: 2013-06-14 12:02:18
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak