Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólna w miejscowości Pęczniew - Etap II -ulica Wspólna ciąg główny wraz z wykonaniem odwodnienia.

 
 Ogłoszenie o zamówieniu-Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólna w miejscowości Pęczniew - Etap II -ulica Wspólna ciąg główny wraz z wykonaniem odwodnienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-30 15:27:53.
 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami-Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólna w miejscowości Pęczniew - Etap II -ulica Wspólna ciąg główny wraz z wykonaniem odwodnienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-30 15:28:44.
 
 Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, mapy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót drogowych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-30 15:30:34.
 
 Informacja z otwarcia ofert-Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólna w miejscowości Pęczniew - Etap II -ulica Wspólna ciąg główny wraz z wykonaniem odwodnienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-06-15 14:05:29 | Data modyfikacji: 2018-06-15 14:05:50.
Data wprowadzenia: 2018-06-15 14:05:29
Data modyfikacji: 2018-06-15 14:05:50
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak