Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską.

 
 Ogłoszenie o zamówieniu - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-15 08:56:59.
 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-15 08:58:16.
 
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-26 10:30:36.
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-10-10 13:57:16.
Data wprowadzenia: 2011-10-10 13:57:16
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak