Przetarg nieograniczony - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.

 
 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-09-18 13:55:59.
 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-09-18 13:56:49.
 
 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:27:40.
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-09-27 09:43:54.
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-10-04 13:37:17.
Data wprowadzenia: 2012-10-04 13:37:17
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak