Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.

 
  Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-12-29 18:24:14.
 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-12-29 18:25:20.
 
 Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-12-29 18:26:37.
 
 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-12-29 18:29:02.
 
 Informacja z sesji otwarcia ofert-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-15 16:41:47.
 
 Unieważnienie postępowania-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-16 12:43:30.
Data wprowadzenia: 2018-01-16 12:43:30
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak