XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XXXVII/228/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2018-2029.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:37:44.
 
 Uchwała Nr XXXVII/229/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na 2018 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:38:34.
 
 Uchwała Nr XXXVII/230/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2017 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:39:26.
 
 Uchwała Nr XXXVII/231/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2017-2025.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:40:38.
 
 Uchwała Nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pęczniew na 2018 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:41:57.
 
 Uchwała Nr XXXVII/233/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Rady Gminy i jej Komisji na 2018 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:42:49.
 
 Uchwała Nr XXXVII/234/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:44:12.
 
 Uchwała Nr XXXVII/235/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia "Brązowy Krzyż Zasługi".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:45:23.
 
 Uchwała Nr XXXVII/236/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:46:41.
 
 Uchwała Nr XXXVII/237/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Nabezrybiu i rak ryba-moje miejsce na lokalnym rynku pracy" II.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:48:31.

Zobacz:
  I Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew .   VI Sesja Rady Gminy Pęczniew .   VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  IX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XL Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:48:31
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak