IV Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2015r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-16 10:10:47 | Data modyfikacji: 2015-04-16 11:26:27.
 
 Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2015-2018.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-16 10:13:28 | Data modyfikacji: 2015-04-16 11:26:27.
 
 Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-16 10:16:29 | Data modyfikacji: 2015-04-16 11:26:27.
 
 Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-16 10:18:55 | Data modyfikacji: 2015-04-16 11:26:27.
 
 Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 stycznia 2015r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-16 10:21:37 | Data modyfikacji: 2015-04-16 11:26:27.
 
 Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-16 10:25:34 | Data modyfikacji: 2015-04-16 11:26:27.
 
 Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 stycznia 2015r w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pęczniew i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-04-16 10:29:48 | Data modyfikacji: 2015-04-16 11:26:27.

Zobacz:
  I Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew .   VI Sesja Rady Gminy Pęczniew .   VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  IX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XL Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  L Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2015-04-16 10:29:48
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak