XI Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XI/59/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 25 września 2015 roku w sprawie uchwalenia ,, Programu ochrony środowiska dla Gminy Pęczniew na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-11-05 14:04:06.
 
 Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 25 września 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2015 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-11-05 14:05:39.
 
 Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 25 września 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Pęczniew do stowarzyszenia pod nazwą Rybacka Lokalna Grupa Działania ,, Z Ikrą"

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-11-05 14:08:31.
 
 Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 25 września 2015 roku w sprawie: zmiany stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-11-05 14:10:56.

Zobacz:
  I Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew .   VI Sesja Rady Gminy Pęczniew .   VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  IX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XL Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  L Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2015-11-05 14:10:56
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak