XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2017 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 13:31:09.
 
 Uchwała Nr XXXIV/209/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2017-2025.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 13:32:33.
 
 Uchwała Nr XXXIV/210/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie udzilenia pomocy finansowej Powiatowi Poddębickiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa drogi powiatowej 3707E odc. Dalików-Huta Bardzyńska-Granica Powiatu"

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 13:37:06.
 
 Uchwała Nr XXXIV/211/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/226/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 października 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków całkowitego lub częsciowegozwolnienia z opłat, jak i również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 13:50:22.
 
 Uchwała Nr XXXIV/212/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Na bezrybiu i rak ryba-moje miejsce na lokalnym rynku pracy" II.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 13:51:53.

Zobacz:
  I Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew .   VI Sesja Rady Gminy Pęczniew .   VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  IX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XL Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  L Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2018-01-17 13:51:53
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak