XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XXVII/158/2016 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2017-2025.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-14 12:37:44.
 
 Uchwała Nr XXVII/159/2016 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na 2017 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-14 12:38:46.
 
 Uchwała Nr XXVII/160/2016 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecieGminy Pęczniew na 2016 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-14 12:39:46.
 
 Uchwała Nr XXVII/161/2016 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2016-2025.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-14 12:41:05.
 
 Uchwała Nr XXVII/162/2016 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-14 12:42:24.
 
 Uchwała Nr XXVII/163/2016 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i jej Komisji na 2017 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-14 12:43:23.
 
 Uchwała Nr XXVII/164/2016 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-14 12:44:48.
 
 Uchwała Nr XXVII/165/2016 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-14 12:45:52.
 
 Uchwała Nr XXVII/166/2016 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia stawki jednostki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-14 12:47:14.
 
 Uchwała Nr XXVII/167/2016 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-14 12:48:17.
 
 Uchwała Nr XXVII/168/2016 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-14 12:49:24.

Zobacz:
  I Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew .   VI Sesja Rady Gminy Pęczniew .   VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  IX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XL Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  L Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2017-02-14 12:49:24
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak