XV Sesja Rady Gminy Pęczniew

 
 Uchwała Nr XV/83/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2016-2025.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:07:23.
 
 Uchwała Nr XV/84/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na 2016 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:08:36.
 
 Uchwała Nr XV/85/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2015 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:09:34.
 
 Uchwała Nr XV/86/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2015-2018.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:10:50.
 
 Uchwała Nr XV/87/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pęczniew na 2016 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:12:09.
 
 Uchwała Nr XV/88/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:13:06.
 
 Uchwała Nr XV/89/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:14:28.
 
 Uchwała Nr XV/90/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i jej Komisji na 2016 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:15:25.
 
 Uchwała Nr XV/91/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:16:29.
 
 Uchwała Nr XV/92/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego tryby zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:18:16.

Zobacz:
  I Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew .   VI Sesja Rady Gminy Pęczniew .   VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  IX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XL Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  L Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:18:16
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak