Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-18 18:24:44.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-18 18:25:33.
 Formularz ofertowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-18 18:26:22.
 Oświadczeniem Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-18 18:27:07.
 Wzór umowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-18 18:27:59.
 Informacja z otwarcia ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-27 15:33:19.
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-12-18 09:24:24.
 Informacja o udzieleniu zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-12-23 14:16:34.
Data wprowadzenia: 2020-12-23 14:16:34
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak