Ogłoszenie o o zamówieniu publicznym.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-17 15:11:20.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-17 15:11:40.
 Formularz ofertowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-17 15:11:58.
 Oświadczeniem Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-17 15:12:16 | Data modyfikacji: 2020-04-20 13:58:27.
 Wzór umowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-17 15:12:42 | Data modyfikacji: 2020-04-17 15:13:57.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym na usługi społeczne.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-20 17:19:04.
 Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-22 13:22:21.
 Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-28 16:03:50.
 Unieważnienie postępowania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-29 14:53:40.
Data wprowadzenia: 2020-04-29 14:53:40
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak