Ogłoszenie o o zamówieniu publicznym.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-17 14:15:03.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-17 14:15:45.
 Formularz ofertowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-17 14:16:09.
 Oświadczeniem Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-17 14:16:30 | Data modyfikacji: 2020-04-20 13:57:39.
 Wzór umowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-17 14:16:53.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym na usługi społeczne.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-20 14:37:08.
 Unieważnienie postępowania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-29 14:53:14.
Data wprowadzenia: 2020-04-29 14:53:14
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak