Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-18 16:07:24.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-18 16:08:32.
 Formularz ofertowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-18 16:09:23.
 Oświadczeniem Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-18 16:10:22.
 Wzór umowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-18 16:11:15.
 Informacja z otwarcia ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-27 15:32:05.
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-12-18 09:22:55.
 Informacja o udzieleniu zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-12-23 14:15:23.
Data wprowadzenia: 2020-12-23 14:15:23
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak