Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
° Statut Urzędu Gminy
° Organizacja Urzędu Gminy
- Marcin Janiak- Wójt Gminy
- Anna Chmiela - Sekretarz Gminy
- Karolina Felczak - Skarbnik Gminy
- Ewelina Alberczak - Zastępca Skarbnika Gminy.
- Marta Zasiadczyk-Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Inwestycji
- Renata Nowak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego- ¼ etatu
- Ewelina Włodarczyk – Podinspektor ds. księgowości budżetowej
- Justyna Szewczyk – Podinspektor ds. księgowości budżetowej
- Renata Pieklarz – Podinspektor ds. księgowości budżetowej – zastępstwo
- Hanna Karasińska- Specjalista ds. księgowości podatkowej
- Renata Nowak – Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat ¾ etatu
- Mariola Graczyk - kasjer ¾ etatu
- Agnieszka Wojech- Inspektor ds. księgowości budżetowej
- Justyna Kobryń – Sekretarka – ½ etatu
- Daniela Chrebela – Inspektor ds. księgowości budżetowej
- Mariola Graczyk - Podinspektor ds. kadrowych i działalności gospodarczej ¼ etatu
- Małgorzata Butwid – Maj Podinspektor ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego
- Damian Jaruga Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, drogownictwa i oświaty
- Justyna Pawicka - Grenda – Podinspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami
- Klaudia Mintus – Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i obsługi Rady Gminy
- Magdalena Dudzińska - Podinspektor ds. promocji, kultury, sportu i turystyki
- Tomasz Augustyniak - Podinspektor ds. informatyzacji, wojskowych i Obrony Cywilnej
- Katarzyna Błaszczyk - Stanowisko sprzątaczki
- Janusz Byczyński - Stanowisko radcy prawnego
° Ewidencje i rejestry
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2013 r.
Decyzje środowiskowe-2012 r.
Zamówienia publiczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Petycje
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Prezydenta RP 2015
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Regulamin BIP
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Gminy > Organizacja Urzędu Gminy strona główna 

Organizacja Urzędu Gminy

Zobacz:
 Marcin Janiak- Wójt Gminy .  Anna Chmiela - Sekretarz Gminy .  Karolina Felczak - Skarbnik Gminy .  Ewelina Alberczak - Zastępca Skarbnika Gminy. .  Marta Zasiadczyk-Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Inwestycji .  Renata Nowak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego- ¼ etatu .  Ewelina Włodarczyk – Podinspektor ds. księgowości budżetowej  .  Justyna Szewczyk – Podinspektor ds. księgowości budżetowej .  Renata Pieklarz – Podinspektor ds. księgowości budżetowej – zastępstwo .  Hanna Karasińska- Specjalista ds. księgowości podatkowej .  Renata Nowak – Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat ¾ etatu .  Mariola Graczyk - kasjer ¾ etatu .  Agnieszka Wojech- Inspektor ds. księgowości budżetowej .  Daniela Chrebela – Inspektor ds. księgowości budżetowej .  Justyna Kobryń – Sekretarka – ½ etatu .  Mariola Graczyk - Podinspektor ds. kadrowych i działalności gospodarczej ¼ etatu .  Małgorzata Butwid – Maj Podinspektor ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego .  Damian Jaruga Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, drogownictwa i oświaty .  Justyna Pawicka - Grenda – Podinspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami .  Klaudia Mintus – Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i obsługi Rady Gminy .  Magdalena Dudzińska - Podinspektor ds. promocji, kultury, sportu i turystyki .  Tomasz Augustyniak - Podinspektor ds. informatyzacji, wojskowych i Obrony Cywilnej .  Katarzyna Błaszczyk - Stanowisko sprzątaczki  .  Janusz Byczyński - Stanowisko radcy prawnego . 
wersja do druku