Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
° Statut Urzędu Gminy
° Organizacja Urzędu Gminy
- Marcin Janiak- Wójt Gminy
- Anna Chmiela - Sekretarz Gminy
- Karolina Felczak - Skarbnik Gminy
- Janusz Byczyński - Radca Prawny
- Urszula Fułat - Stanowisko ds. samorządowych i obsługi rady
- Renata Nowak - Kierownik USC
- Mariola Graczyk - Stanowisko ds. organizacyjnych, ogólnych i kadrowych
- Tomasz Augustyniak - Stanowisko ds. informatyzacji, wojskowych i obrony cywilnej
- Justyna Pawicka- Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami
- Damian Jaruga - Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i drogownictwa
- Ewelina Cieślikowska - Stanowisko ds. księgowości budżetowej
- Janina Bednarek- Stanowisko ds. księgowości budżetowej
- Hanna Karasińska - Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
- Paulina Śmigielska- Stanowisko ds. księgowości podatkowej
- Katarzyna Błaszczyk - Stanowisko ds. gospodarczych sprzątaczka
° Ewidencje i rejestry
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2013 r.
Decyzje środowiskowe-2012 r.
Zamówienia publiczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Prezydenta RP 2015
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Gminy > Organizacja Urzędu Gminy strona główna 

Organizacja Urzędu Gminy

Zobacz:
 Marcin Janiak- Wójt Gminy .  Anna Chmiela - Sekretarz Gminy .  Karolina Felczak - Skarbnik Gminy .  Janusz Byczyński - Radca Prawny .  Urszula Fułat - Stanowisko ds. samorządowych i obsługi rady  .  Renata Nowak - Kierownik USC .  Mariola Graczyk - Stanowisko ds. organizacyjnych, ogólnych i kadrowych .  Tomasz Augustyniak - Stanowisko ds. informatyzacji, wojskowych i obrony cywilnej .  Justyna Pawicka- Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami .  Damian Jaruga - Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i drogownictwa .  Ewelina Cieślikowska - Stanowisko ds. księgowości budżetowej .  Janina Bednarek- Stanowisko ds. księgowości budżetowej .  Hanna Karasińska - Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat .  Paulina Śmigielska- Stanowisko ds. księgowości podatkowej .  Katarzyna Błaszczyk - Stanowisko ds. gospodarczych sprzątaczka . 
wersja do druku