Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2013 r.
Decyzje środowiskowe-2012 r.
Zamówienia publiczne
Przetarg nieograniczony
Przetrag ograniczony
Zapytanie ofertowe
Inne
Zgromadzenia
Rejestry
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory Parlamentarne 2015
Referendum ogólnokrajowe
Wybory Prezydenta RP 2015
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew strona główna 

Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
 
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pęczniew za 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-04-28 12:19:46, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Rejestr działalności regulowanej.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-11 07:54:02 Informację zaktualizowano 2016-09-21 12:05:21, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pęczniew za 2015rok , Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła , Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 11:19:07 Informację zaktualizowano 2016-04-29 14:54:37, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku