Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia powyżej 130 000 zł.
Zamówienia poniżej 130 000 zł.
Zapytania oferowe
Plan Zamówień Publicznych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2023 r.
Decyzje środowiskowe-2019 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Zamówienia publiczne (Archiwum)
Zamówienia społeczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Referendum 2023
Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Petycje
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Sport-Kluby Sportowe
Zabytki
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych -2023 r.
Wybory Prezydenta RP 2020
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Regulamin BIP
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Programy strona główna 

Programy
 Program Ochrony Środowiska na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-20 11:19:44, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-20 11:21:51, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Projekt Programu Ochrony Środowiska dla gminy Pęczniew na lata 2016-2019 z perspektywą na 2023.
Data wprowadzenia informacji 2015-08-13 13:51:12, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2015 r., znak: IGŚRI.602.2.2015.ŚWO.
Data wprowadzenia informacji 2015-08-13 13:54:06 Informację zaktualizowano 2015-08-13 13:54:41, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pęczniew na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-13 12:25:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 13:26:42, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr XVIII/89/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2016-02-05 12:42:04, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie z dnia 2 lutego 2017 r., znak: IGŚRI.6020.1.2.2017.ŚWO.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-02 13:47:14, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Postanowienie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-01 09:51:06, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr XXX/179/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 lutego2017 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-01 09:52:46, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY PĘCZNIEW DO ROKU 2026.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-26 13:34:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PĘCZNIEW DO ROKU 2030.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-26 13:35:55, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Projekt Aktualizacji PGN Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 13:53:06, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 13:53:43, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 13:54:39, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku