Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia powyżej 130 000 zł.
Zamówienia poniżej 130 000 zł.
Zapytania oferowe
Plan Zamówień Publicznych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2023 r.
Decyzje środowiskowe-2019 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Zamówienia publiczne (Archiwum)
Zamówienia społeczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Referendum 2023
Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Petycje
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Sport-Kluby Sportowe
Zabytki
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych -2023 r.
Wybory Prezydenta RP 2020
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Regulamin BIP
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Dane strona główna 

Dane
GMINA PĘCZNIEW
NAZWA GMINY Pęczniew
RODZAJ Gmina Wiejska
LOKALIZACJA woj. łódzie , pow. poddębicki
KOD 99-235
MIEJSCOWOŚĆ Pęczniew, ul. Główna 10/12
KONTAKT tel./fax (+48 43) 678-15-19
e-mail: ug_peczniew@wp.pl
Wójt Gminy

Marcin Janiak 
tel. (43) 678-15-12, 
e-mail: ug_peczniew@wp.pl  

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Zych 
tel. (43) 678-15-19,
e-mail: ug_peczniew@wp.pl

Sekretarz Gminy

Anna Chmiela  
tel. (43) 678-15-19, 678-15-12 wew. 22
e-mail: ug_peczniew@wp.pl

Skarbnik Gminy

Karolina Felczak
tel. (43) 678-15-19, 678-15-12 wew. 25 

e-mail: ug_peczniew@wp.pl

 

Opłatę skarbową, należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów można wnosić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Poddębicach o/Pęczniew

nr 66 9263 0000 4012 3132 2004 0001

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami mozna wnosić na konto Urzędu:                       Bank Spółdzielczy  w Poddębicach o/Pęczniew

nr 85 9263 0000 0412 3132 2004 0112

 

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-25 10:25:54 Informację zaktualizowano 2015-03-19 12:35:57, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku