Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia powyżej 130 000 zł.
Zamówienia poniżej 130 000 zł.
Zapytania oferowe
Plan Zamówień Publicznych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2023 r.
Decyzje środowiskowe-2019 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Zamówienia publiczne (Archiwum)
Zamówienia społeczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Referendum 2023
Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Petycje
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Sport-Kluby Sportowe
Zabytki
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych -2023 r.
Wybory Prezydenta RP 2020
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Regulamin BIP
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory Prezydenta RP 2020 strona główna 

Wybory Prezydenta RP 2020
 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kalendarzem wyborczym.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-04 13:47:03, wprowadzający: Tomasz Augustyniak

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wraz z nowym wzorem zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.


Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkachmorskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach PrezydentaRzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 11:40:03, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Pęczniew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 14:31:56, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwiec 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 12:51:29, wprowadzający: Tomasz Augustyniak

Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 12:52:20, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
  Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 12:54:44, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszcznie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 14:29:32, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 12 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-12 15:38:05, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Postanowienie nr 193/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 13:28:39, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Postanowienie nr 194/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 13:30:27, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 14:22:17, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborów.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 08:45:22, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 08:46:07, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Postanowienie nr 295/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 13:39:30 Informację zaktualizowano 2020-06-17 13:41:21, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Postanowienie nr 296/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 13:40:37 Informację zaktualizowano 2020-06-17 13:41:48, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Pęczniewie.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-19 12:45:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 Luboli.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-19 12:45:52, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 Księżej Wólce.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-19 12:46:49, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Drużbinie.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-19 12:47:30, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Brzegu.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-19 12:48:17, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 16:02:02, wprowadzający: Tomasz Augustyniak

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-01 09:00:21, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-07-01 09:03:37, wprowadzający: Tomasz Augustyniak

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-02 15:24:23, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie informacji mogących wprowadzać wyborców w błąd.
Data wprowadzenia informacji 2020-07-03 12:35:11, wprowadzający: Tomasz Augustyniak

Informacja o głosowaniu korespondencyjnym przez wyborców podlegających w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-08 12:02:16, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku