Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia powyżej 130 000 zł.
Zamówienia poniżej 130 000 zł.
Zapytania oferowe
Plan Zamówień Publicznych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2023 r.
Decyzje środowiskowe-2019 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Zamówienia publiczne (Archiwum)
Zamówienia społeczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Referendum 2023
Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Petycje
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Sport-Kluby Sportowe
Zabytki
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych -2023 r.
Wybory Prezydenta RP 2020
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Regulamin BIP
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprzedaż mienia gminnego strona główna 

Sprzedaż mienia gminnego
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Drużbin.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 12:45:59, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych we wsi Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 12:48:50, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wynikach rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości rolnej położonej we wsi Popów.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 12:51:29, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wynikach rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Rudniki.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 12:52:54, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rudniki.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 12:55:13, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we wsi Popów.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 12:56:45, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchmości położonych w gminie Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-22 14:37:36, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Osiedle 40-Lecia PRL.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-14 08:26:01 Informację zaktualizowano 2016-06-14 08:26:40, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku przetargu dotyczącegosprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi, położonymi w Pęczniewie przy ulicy Os. 40-Lcia PRL.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-23 08:42:38, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-25 12:38:55, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości gruntowej , z możliwością wykorzystania na cele usługowe ,położonej we wsi Pęczniew przy ulicy Os. 40 – Lecia PRL oznaczonej numerem działki 999 .
Data wprowadzenia informacji 2016-08-25 12:41:36, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-05 15:14:32, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Głównej 16.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-05 15:16:10, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wynikach przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi, położonymi w Pęczniewie przy ulicy Os. 40-Lecia PRL.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-25 11:39:35, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pęczniewie przy ul. Os. 40-Lecia PRL.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-25 11:40:39, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w gminie Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 10:27:01, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-10 13:47:02, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku przetargu dotycząca nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Siedlątków.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-27 12:36:58, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchmości zabudowanej położonej we wsi Księża Wólka stanowiacej własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2017-03-24 09:23:59, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wynikach przetargu dotycząca sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Księża Wólka gm. Pęczniew oznaczonej numerem działki 428/3.
Data wprowadzenia informacji 2017-05-18 08:19:02, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew we wsi Pęczniew stanowiacych własność Gminy Pęczniew, oddanych w użytkowanie wieczyste.
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 12:20:57, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Wspólnej.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-18 14:33:22, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew, we wsi Siedlątków, stanowiących własność Gminy Pęczniew, oddanych w użytkowanie wieczyste.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-18 14:36:24, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Pęczniew przeznaczonych do oddaniaw dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Data wprowadzenia informacji 2017-11-08 08:23:18, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym.
Data wprowadzenia informacji 2017-11-08 08:24:54, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2017-11-08 08:26:02, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Wspólnej, przeznaczonych dosprzedaży w drodze przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-06 14:10:53, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w gminie Pęczniew, we wsi Siedlątków, stanowiących własność Gminy Pęczniew, oddanych w użytkowanie wieczyste.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-06 14:12:38, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę do lat 100 nieruchomości gruntowej położonej we wsi Księża Wólka.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 09:13:23, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 09:14:30, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w gminie Pęczniew, we wsi Siedlątków, stanowiących własność Gminy Pęczniew, oddanych w użytkowanie wieczyste.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 12:42:54, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 12:44:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Wspólnej przeznaczonych do sprzedaży.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 12:45:36, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-11 11:54:14, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy w Pęczniew w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym położonym w Pęczniewie.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 10:45:22, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy w Pęczniew w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Pęczniew, położonej w budynku wielomieszkaniowym w Pęczniewie przy ul. Wspólnej.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 10:47:02, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Wspólnej, przeznaczonych do sprzedaży.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 10:48:25, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew przeznaczonych do oddania w użyczenie Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania-Przymierze Jeziorsko".
Data wprowadzenia informacji 2018-07-03 14:53:40, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-03 14:54:48, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność gminy Pęczniew, położonej w budynku wielomieszkaniowym w Pęczniewie przy ul. Wpólnej.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-27 12:51:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-27 12:52:49, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych we wsi Popów w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-27 12:53:46, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku przetargu w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Pęczniewie przy ulicy Wspólnej.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-31 12:21:49, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku przetargu w sprawie zbycia budynku wielomieszkaniowego nr 1 w Pęczniewie przy ulicy Wspólnej.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-31 12:23:09, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku przetargu w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola, położonej we wsi Drużbin.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-31 12:24:24, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-31 12:25:44, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie rokowania na sprzedaż nieruchomości zanudowanej położonej w miejscowości Drużbin.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-31 12:26:55, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Pęczniew we wsi Brodnia,stanowiącej własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2018-08-30 12:28:10, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszcznie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z udziałem w działkach stanowiących drogi wewnętrzne położonych we wsi Popów w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-24 15:07:31, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej budynkiem byłej szkoły, położonej we wsi Rudniki.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-04 13:29:01, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja w ynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we wsi Rudniki.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-04 13:30:22, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola, położonej we wsi Drużbin.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-04 13:32:01, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Popów, gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-06 14:27:53, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynku wielomieszkaniowym w Pęczniewie przy ulicy Wspólnej.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-15 09:05:24, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniewie w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z udziałem w działkach stanowiących drogi wewnętrzne, położonych we wsi Popów w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-15 09:08:05, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w gminie Pęczniew, we wsi Siedlątków, stanowiących własność Gminy Pęczniew, oddanych w użytkowanie wieczyste.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-15 09:10:07, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, połozonej w miejscowości Brodnia, gmina Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-15 10:55:33, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Popów, gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 14:14:31, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z udziałem działkach stanowiacych drogi wewnętrzne, położonych we wsi Popów w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 11:48:15, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-19 15:01:25, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchmości zabudowanej, położonej we wsi Popów, gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-09 08:12:47, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 15:08:35, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nabycia w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-30 14:59:25, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w gminie Pęczniew,wewsi Siedlątków, stanowiących własność Gminy Pęczniew, oddanych w użytkowanie wieczyste.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-30 15:01:07, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych we wsi Siedlątków, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-15 15:26:17, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w gminie Pęczniew, w miejscowości Pęczniew, stanowiącej własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-31 14:44:03, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych we wsi Drużbin, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2019-10-03 08:50:20, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 WÓJT GMINY PĘCZNIEW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsi Siedlątków w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2019-10-03 12:19:03, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wynikach przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsi Siedlątków w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 15:38:20, wprowadzający: Tomasz Augustyniak, autor: Małgorzata Butwid-Maj
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Pęczniew stanowiącej własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-14 11:50:28, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynku wielomieszkaniowym w Pęczniewie przy ulicy Wspólnej, przeznaczonych do sprzedaży.
Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 15:20:23, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wynikach przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola położonej we wsi Drużbin.
Data wprowadzenia informacji 2020-03-09 14:36:00, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Pęczniew stanowiącej własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2020-03-11 08:36:14, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nabycia w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 15:08:29, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Wspólnej przeznaczonych do sprzedaży.
Data wprowadzenia informacji 2020-09-01 14:24:41, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2020-09-01 14:26:16, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości Gminy Pęczniew przeznaczonych do oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Data wprowadzenia informacji 2020-09-01 14:29:16, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w gminie Pęczniew, we wsi Siedlątków, stanowiących własność Gminy Pęczniew, oddanych w użytkowanie wieczyste.
Data wprowadzenia informacji 2020-09-09 13:29:11, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność gminy Pęczniew, położonej w nudynku wielomieszkaniowym w Pęczniewie przy ul. Wspólnej.
Data wprowadzenia informacji 2020-10-26 08:46:27, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniewie w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż mieruchomości gruntowych wraz z udziałem w działkach stanowiących drogi wewnętrzne, położonych w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2020-10-26 08:48:40, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Data wprowadzenia informacji 2020-11-25 14:44:43, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew organizowanego w dniu 9 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pęczniewie.
Data wprowadzenia informacji 2020-12-08 08:44:58, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2020-12-16 08:32:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z udziałem w działkach stanowiących drogi wewnętrzne, położonych w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2020-12-28 14:58:29, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność gminy Pęczniew, położonej w budynku wielomieszkaniowym w Pęczniewie przy ul. Wspólnej 1.
Data wprowadzenia informacji 2020-12-28 15:00:36, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew organizowanego w dniu 3 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pęczniewie.
Data wprowadzenia informacji 2021-02-02 11:49:40 Informację zaktualizowano 2021-02-02 11:51:48, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2021-02-10 13:46:23, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynku wielomieszkaniowym w Pęczniewie przy ulicy Wspólnej przeznaczonych do sprzedaży.
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 09:30:38, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w gminie Pęczniew,we wsi Siedlątków, stanowiących własność Gminy Pęczniew, oddanych w użytkowanie wieczyste.
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 09:33:04, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnego przedszkola we wsi Drużbin.
Data wprowadzenia informacji 2021-07-06 08:19:51 Informację zaktualizowano 2021-07-06 08:21:17, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Pęczniew przy ulicy Spacerowej 50 , w gminie Pęczniew, stanowiącej własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2021-09-29 10:39:15, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-15 08:10:05, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w gminie Pęczniew, we wsi Siedlątków, stanowiących własność Gminy Pęczniew, oddanych w użytkowanie wieczyste.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-15 08:11:39, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych we wsi Siedlątków, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-15 08:14:51, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Wspólnej, przeznaczonych do sprzedaży.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-15 08:18:10, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2022-02-10 09:26:51, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2022-02-10 09:28:23 Informację zaktualizowano 2022-02-10 09:29:02, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia gminnego, który odbył się w dniu 25.03.2022 r.
Data wprowadzenia informacji 2022-04-04 16:03:02, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
  Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2022-05-12 14:04:20, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Brodnia_wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2022-06-29 09:25:45, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Drużbin_wykaz nieruchomości do oddania dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Data wprowadzenia informacji 2022-06-29 09:26:28, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Pęczniew_wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Data wprowadzenia informacji 2022-06-29 09:27:06, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Rudniki_wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2022-06-29 09:27:42, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Siedlątków_wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Data wprowadzenia informacji 2022-06-29 09:28:18, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia gminnego z dnia 24.06.2022 r.
Data wprowadzenia informacji 2022-07-05 09:02:01, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2022-08-09 11:44:17, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Pęczniew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2022-08-23 14:05:58, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Pęczniew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew. Ogłoszenie – Wójt Gminy Pęczniew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Brodni, gminie Pęczniew, stanowiącej własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2022-08-23 14:07:50 Informację zaktualizowano 2022-08-23 14:11:43, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku I rokowań na zbycie nieruchomości gruntowych zabudowanych buynkami użytkowymi położonych w Pęczniewie gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2022-09-29 14:29:04, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego z dnia 28.09.2022 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej szkoły podstawowej położonej w Brodni.
Data wprowadzenia informacji 2022-10-07 12:51:05, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego z dnia 28.09.2022 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Rudnikach.
Data wprowadzenia informacji 2022-10-07 12:52:11, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
  Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki w gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2023-01-16 09:39:09, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew, we wsi Siedlątków, stanowiących własność Gminy Pęczniew, oddanych w użytkowanie wieczyste.
Data wprowadzenia informacji 2023-01-16 09:39:52, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia gminnego położonych w miejscowości Rudniki gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-08 12:13:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2023-07-05 08:08:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w gminie Pęczniew, we wsi Siedlątków, stanowiących własność Gminy Pęczniew, oddanych w użytkowanie wieczyste.
Data wprowadzenia informacji 2023-08-14 11:52:17, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Pęczniew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki, w Gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2023-08-21 08:36:14, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynku wielomieszkaniowym we wsi Lubola, nr 82, przenaczonych do sprzedaży.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 13:20:51, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego z dnia 25.09.2023 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Rudniki.
Data wprowadzenia informacji 2023-10-03 12:47:46, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Pęczniew ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2023-10-11 08:42:16, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Pęczniew ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2023-10-11 08:49:54, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Pęczniew ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2023-10-11 08:54:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Pęczniew ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2023-10-11 08:55:13, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Pęczniew ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2023-10-11 08:57:01, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Pęczniew ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2023-10-11 11:19:18, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Pęczniew ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych we wsi Rudniki, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2023-10-11 13:06:01, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Pęczniew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność gminy Pęczniew, położonej w budynku wielomieszkaniowym we wsi Lubola, gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2023-11-15 15:34:37, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego z dnia 13.11.2023 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Rudniki.
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 12:26:01, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych we wsi Siedlątków oraz Borki Drużbińskie, w gminie Pęczniew, stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2023-12-15 12:42:25, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego z dnia 18.12.2023 r. na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Pęczniew, położonej w budynku wielomieszkaniowym we wsi Lubola, gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2023-12-28 15:03:42, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku