Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia powyżej 130 000 zł.
Zamówienia poniżej 130 000 zł.
Zapytania oferowe
Plan Zamówień Publicznych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2023 r.
Decyzje środowiskowe-2019 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Zamówienia publiczne (Archiwum)
Zamówienia społeczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Referendum 2023
Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Petycje
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Sport-Kluby Sportowe
Zabytki
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych -2023 r.
Wybory Prezydenta RP 2020
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Regulamin BIP
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wójt strona główna 

Wójt

Wójt Gminy Pęczniew : Marcin Janiak Tel. 043 678 15 19 w. 21 E-mail : ug_peczniew@wp.plGodziny przyjmowania interesantów : Poniedziałek : 10.00-16.00


Do zadań Wójta należy w szczególności :


-reprezentowanie Urzędu na zewnątrz ,


-podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań Gminy,


-wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,


-wykonywanie uchwał Rady,


-składanie sprawozdań z pracy Urzędu na sesjach Rady,


-reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym przed Trybunałem Konstytucyjnym jak i organami administracji rządowej ,


-wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,


-prowadzenie i organizowanie pracy Urzędu,


-wydawanie zarządzeń związanych z funkcjonowaniem Urzędu ,


-pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,


-organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,


-przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców,


-współdziałanie z organizacjami rządowej administracji ogólnej i specjalnej,


-współdziałanie z organizacjami samorządowymi i organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy,


-organizowanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie i zewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy,


-udzielanie informacji środkom masowego przekazu w sprawach Gminy dotyczących powierzonego zakresu działania,


-wykonywanie innych czynności zastrzeżonych dla Wójta ustawami, uchwałami Rady oraz wynikających z postanowień Statutu Gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:26:45 Informację zaktualizowano 2014-01-15 13:56:52, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku