Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia powyżej 130 000 zł.
Zamówienia poniżej 130 000 zł.
Zapytania oferowe
Plan Zamówień Publicznych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2023 r.
Decyzje środowiskowe-2019 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Zamówienia publiczne (Archiwum)
Zamówienia społeczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Referendum 2023
Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Petycje
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Sport-Kluby Sportowe
Zabytki
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych -2023 r.
Wybory Prezydenta RP 2020
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Regulamin BIP
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory do Sejmu i Senatu 2023 strona główna 

Wybory do Sejmu i Senatu 2023
 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Data wprowadzenia informacji 2023-08-18 08:36:51, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-08-18 08:37:55, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 88/2023 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Pęczniew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-08-18 10:48:46 Informację zaktualizowano 2023-08-22 12:33:20, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 POSTANOWIENIE NR 77/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Pęczniew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2023-08-22 08:45:42, wprowadzający: Tomasz Augustyniak

Kandydaci na członka obwodowej komisji wyborczej - informacje.


Załącznik do uchwały nr 11/2019 PKW - wzór zgłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-22 12:38:39 Informację zaktualizowano 2023-08-22 12:45:51, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I, Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2023-08-23 13:38:11, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - komitety wyborcze
Data wprowadzenia informacji 2023-08-23 13:40:41, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - wyborcy.
Data wprowadzenia informacji 2023-08-23 13:41:53, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-04 12:07:09, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-04 12:09:12, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, senatorów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-06 14:02:01, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 7 września 2023 roku.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-08 12:59:49, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 19 września 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-19 15:02:14, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 POSTANOWIENIE NR 242/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-25 08:08:59, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 POSTANOWIENIE NR 243/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-25 08:10:32, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Pęczniewie.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 14:33:15, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 Luboli.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 14:33:58, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 Księżej Wólce.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 14:34:35, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Drużbinie.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 14:35:14, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Brzegu.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 14:35:49, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 BEZPŁATNY GMINNY PRZEWÓZ PASAŻERSKI W GMINIE PĘCZNIEW DLA WYBORCÓW UJĘTYCH W SPISIE WYBORCÓW W WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
Data wprowadzenia informacji 2023-10-05 09:16:22, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku