Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2013 r.
Decyzje środowiskowe-2012 r.
Zamówienia publiczne
Przetarg nieograniczony
Przetrag ograniczony
Zapytanie ofertowe
Inne
Zgromadzenia
Wybory Samorządowe 2018
Rejestry
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory Parlamentarne 2015
Referendum ogólnokrajowe
Wybory Prezydenta RP 2015
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet
 
 Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na rok 2011.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-08 10:40:11, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała nr V/303/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 13:45:02 Informację zaktualizowano 2011-12-14 13:45:31, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała nr V/305/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew w 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 13:47:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała Nr XVI/80/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-12 10:48:01, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała nr V/56/2012 z dnia 1 marca 2012 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pęczniew .
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 12:37:07, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała nr V/7/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie nudżetu Gminy Pęczniew na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-28 16:50:28, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała nr V/8/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew w 2013 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-28 16:53:47, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała nr V/9/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-28 16:56:23, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała Nr XXIX/160/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Pęczniew na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 08:33:23, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała Nr V/70/2013 z dnia 1 marca 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 13:01:18, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwałą nr V/306/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2013-12-20 14:44:44, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała nr V/307/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Pęczniew na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-12-20 14:46:18, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała nr V/308/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew w 2014 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-12-20 14:47:35, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała Nr V/45/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2014-02-10 12:51:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
  Uchwała nr V/309/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 09:18:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
  Uchwała nr V/310/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Pęczniew na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 09:21:00, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
  Uchwała nr V/311/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew 2015 roku.
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 09:24:19, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała Nr V/26/2015 z dnia 4 marca 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-19 09:47:31, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała nr IV/344/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-18 11:06:56, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała nr IV/345/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Pęczniew na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-18 11:09:11, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała nr IV/34/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 14:28:55, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała Nr XV/84/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 13:31:00, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała nr V/146/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 13:19:59 Informację zaktualizowano 2016-12-15 13:20:42, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała nr V/147/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Pęczniew na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 13:21:49, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała nr V/148/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew w 2017 roku.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 13:22:32, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała nr V/261/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 12:15:20, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała nr V/262/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Pęczniew na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 12:16:27, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała nr V/263/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew w 2018 roku.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 12:17:52, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
  Uchwała nr V/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 10:41:09, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku