Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia powyżej 130 000 zł.
Zamówienia poniżej 130 000 zł.
Zapytania oferowe
Plan Zamówień Publicznych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2023 r.
Decyzje środowiskowe-2019 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Zamówienia publiczne (Archiwum)
Zamówienia społeczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Referendum 2023
Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Petycje
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Sport-Kluby Sportowe
Zabytki
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych -2023 r.
Wybory Prezydenta RP 2020
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Regulamin BIP
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet

sesjaXXVa.pdf

wspXVII.pdf

 Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na rok 2011.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-08 10:40:11, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała nr V/303/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 13:45:02 Informację zaktualizowano 2011-12-14 13:45:31, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała nr V/305/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew w 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 13:47:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr XVI/80/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-12 10:48:01, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała nr V/56/2012 z dnia 1 marca 2012 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pęczniew .
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 12:37:07, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała nr V/7/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie nudżetu Gminy Pęczniew na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-28 16:50:28, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała nr V/8/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew w 2013 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-28 16:53:47, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała nr V/9/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-28 16:56:23, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr XXIX/160/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Pęczniew na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 08:33:23, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr V/70/2013 z dnia 1 marca 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 13:01:18, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwałą nr V/306/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2013-12-20 14:44:44, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała nr V/307/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Pęczniew na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-12-20 14:46:18, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała nr V/308/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew w 2014 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-12-20 14:47:35, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr V/45/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2014-02-10 12:51:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
  Uchwała nr V/309/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 09:18:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
  Uchwała nr V/310/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Pęczniew na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 09:21:00, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
  Uchwała nr V/311/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew 2015 roku.
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 09:24:19, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr V/26/2015 z dnia 4 marca 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-19 09:47:31, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała nr IV/344/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-18 11:06:56, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała nr IV/345/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Pęczniew na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-18 11:09:11, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała nr IV/34/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 14:28:55, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr XV/84/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 13:31:00, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała nr V/146/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 13:19:59 Informację zaktualizowano 2016-12-15 13:20:42, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała nr V/147/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Pęczniew na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 13:21:49, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała nr V/148/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew w 2017 roku.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 13:22:32, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała nr V/261/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 12:15:20, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała nr V/262/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Pęczniew na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 12:16:27, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała nr V/263/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew w 2018 roku.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 12:17:52, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
  Uchwała nr V/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 10:41:09, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr IV/325/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 12:28:39, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr IV/326/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pęczniew na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 12:29:37, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr IV/327/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 12:30:17, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenie budżetu Gminy Pęczniew na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-18 12:53:10, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-18 12:54:10, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2019-2032.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-18 12:54:58, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 stycznia 2019 r. zmianiająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2019-2032.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-18 12:55:41, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr IV/34/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2019-10-09 09:21:49 Informację zaktualizowano 2019-10-09 09:22:45, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr IV/59/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pęczniew za 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-10-09 09:24:32, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr IV/124/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pęczniew o udzielenie basolutorium Wójtowigminy Pęczniew za 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-10-09 09:26:06, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr IV/199/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 września 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pęczniew za I półrocze 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-10-09 09:27:27, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr IV/270/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-24 10:16:11, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr IV/271/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Pęczniew na 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-24 10:17:04, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała nr IV/44/2020 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Pęczniew oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.
Data wprowadzenia informacji 2020-02-17 13:09:03, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr IV/62/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Pęczniew za 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-04-24 08:36:41, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr IV/343/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Pęczniew wraz z autopoprawkami: nr 1 z dnia 3 grudnia 2020 r. i nr 2 z dnia 15 grudnia 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-12-22 15:23:31, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr IV/344/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Pęczniew na 2021 r. wraz z autopoprawkami: nr 1 z dnia 3 grudnia 2020 r. i nr 2 z dnia 15 grudnia 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-12-22 15:25:00, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała nr IV/6/2021 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Pęczniew oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.
Data wprowadzenia informacji 2021-02-01 11:16:18, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała nr IV/87/2021 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Pęczniew za 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-05-31 13:36:48, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr IV/297/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-10 14:34:50, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr IV/298/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Pęczniew na 2022 r. oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-10 14:36:07, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała nr IV/11/2022 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Pęczniew oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.
Data wprowadzenia informacji 2022-01-24 08:14:14, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała nr IV/81/2022 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Pęczniew za 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2022-05-04 11:42:05, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr IV/292/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Pęczniew na lata 2023-2035.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-19 15:19:29 Informację zaktualizowano 2022-12-19 15:21:32, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr IV/293/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Pęczniew na 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-19 15:21:01, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr IV/294/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy Pęczniew na 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-19 15:23:33, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr IV/12/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2023-02-06 14:29:24, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr IV/53/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Pęczniew za 2022 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-04-27 12:47:56, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku