Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
° HISTORIA
° PRZYRODA
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia powyżej 130 000 zł.
Zamówienia poniżej 130 000 zł.
Zapytania oferowe
Plan Zamówień Publicznych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2023 r.
Decyzje środowiskowe-2019 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Zamówienia publiczne (Archiwum)
Zamówienia społeczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Referendum 2023
Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Petycje
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Sport-Kluby Sportowe
Zabytki
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych -2023 r.
Wybory Prezydenta RP 2020
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Regulamin BIP
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gmina strona główna 

Gmina
GMINA PĘCZNIEW - GMINA WIEJSKA Województwo łódzkie - Powiat poddębicki
Gmina Pęczniew położona jest w północno - zachodniej części województwa łódzkiego, w obrębie Kotliny Sieradzkiej, Wysoczyzny Łaskiej i Kotliny Kolskiej, nad zbiornikiem retencyjnym,,Jeziorsk,,. Jej strukturę terytorialną tworzy 30 miejscowości połączonych w 20 sołectw. Graniczy z gminą Zadzim na wschodzie, z miastem i gminą Poddębice na północy, natomiast na zachodzie i południu z miastem i gminą Warta, a na północnym zachodzie z gminą Dobra. Gmina liczy 3 871 mieszkańców (stan na 09.07.2003 r.). Powierzchnia gminy wynosi 128 km2, w ha 12 838,0 a jej ukształtowanie stanowi przykład rzeźby falistej. Wzdłuż wschodniej granicy gminy i w rejonie miejscowości Księże Młyny koncentrują się duże zespoły leśne. Ich ogólna powierzchnia wynosi 1 746 ha. Zachodnią granicę stanowi zbiornik retencyjny ,,Jeziorsko,, - jeden z największych zbiorników w Polsce. Oddano go do eksploatacji w 1986 roku. Jego zasadniczym zadaniem jest gromadzenie wody dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego kilku województw położonych w dolnym biegu rzeki Warty oraz dla pokrycia potrzeb wodnych przemysłu, energetyki, gospodarki komunalnej, rolnictwa, produkcji rybackiej, rekreacji, sportu i turystyki. Na terenie gminy działalność produkcyjno - handlową prowadzi 50 zakładów prywatnych. Głównie są to zakłady remontowo - budowlane, stolarskie, spożywcze i produkcyjno - handlowe. W gminie Pęczniew funkcjonują instytucje:
· Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska,, w Pęczniewie
· Bank Spółdzielczy Poddębice o/Pęczniew
· Urząd Pocztowy
· Gospodarstwo rybackie.
W gminie aktywnie działają:
· Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych,
· Ludowy Klub Sportowy ,,Sazan,, w Pęczniewie
· Zespoły Śpiewacze ,,Lubolank,, ; ,, Sobótki,, i ,,Jarzębina,,. Na terenie gminy Pęczniew istnieją wyjątkowo korzystne warunki turystyczne i rekreacyjne głównie dzięki zbiornikowi Jeziorsko, a także stawom rybnym i lasom. Wypoczywający mogą korzystać z cempingów i pola namiotowego, wypożyczalni sprzętu i strzeżonego kąpieliska i rozwijającej się bazy noclegowej (ośrodki wczasowe i gospodarstwa agroturystyczne). 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:19:24, wprowadzający: Tomasz Augustyniak

Zobacz:
 HISTORIA .  PRZYRODA . 
wersja do druku