Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2013 r.
Decyzje środowiskowe-2012 r.
Zamówienia publiczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Petycje
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Prezydenta RP 2015
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Regulamin BIP
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia strona główna 

Obwieszczenia
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 006 E, w miejscowości Wola Pomianowa.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-10 11:45:16, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 102 E, Pieńki – Suchorzyn – Dybów.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-10 11:50:30, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 103 E, Suchorzyn – Dybów.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-10 11:52:11 Informację zaktualizowano 2016-03-10 11:52:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 110 E (ul. Sportowa), w miejscowości Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-10 11:53:53, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowa drogi gminnej Nr 111 109 E, Zbiornik Jeziorsko – Popów - Siedlątków.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-10 11:55:22, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 109 E, Zbiornik Jeziorsko – Popów - Siedlątków, na odcinku od drogi powiatowej nr 3712 E do drogi powiatowej nr 3713 E.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 13:06:45, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej Nr 111 110 E (ul. Sportowa), w miejscowości Pęczniew, na odcinku o dł. 505 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 13:08:04, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 006 E, w miejscowości Wola Pomianowa, na odcinku od drogi powiatowej nr 3717 E do granicy z gminą Zadzim (Charchów Pański), o dł. 700 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 13:09:11, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 102 E, Pieńki – Suchorzyn – Dybów, na odcinku o dł. 1240 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 13:10:13, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 103 E, Suchorzyn – Dybów, na odcinku o dł. 870 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 13:11:15, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 109 E, Zbiornik Jeziorsko – Popów - Siedlątków, na odcinku od drogi powiatowej nr 3712 E do drogi powiatowej nr 3713 E.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 12:13:21, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 110 E (ul. Sportowa), w miejscowości Pęczniew, na odcinku o dł. 505 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 12:14:39, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 006 E, w miejscowości Wola Pomianowa, na odcinku od drogi powiatowej nr 3717 E do granicy z gminą Zadzim (Charchów Pański), o dł. 700 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 12:15:47, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 102 E, Pieńki – Suchorzyn – Dybów, na odcinku o dł. 1240 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 12:16:38, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 103 E, Suchorzyn – Dybów, na odcinku o dł. 870 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 12:17:21, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci SN 15 kV i nN 0,4 kV, dla potrzeb zasilania obiektu pensjonatu, na odcinku o dł. ok. 200 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 14:08:27 Informację zaktualizowano 2016-09-21 14:09:05, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn"Przebudowa sieci SN 15 kV i nN 0,4 kV dla potrzeb zasilania obiektu pensjonatu na odcinku o dł. ok. 200 m"
Data wprowadzenia informacji 2016-11-07 15:21:12, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 15.12.2016 r. o wszczęciu z dniem 07.12.2016 r, postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Zbiornik Jeziorsko-modernizacja jazu".
Data wprowadzenia informacji 2016-12-16 10:49:12, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak: IR-II.7840.38.2016.MN.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:04:38, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "POD4430A".
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:12:36, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:14:12, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew dotyczące postępowania w sprawie oustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Zbiornik Jeziorsko-modernizacja jazu".
Data wprowadzenia informacji 2017-01-19 15:01:02, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: pn."Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie".
Data wprowadzenia informacji 2017-01-24 11:17:13 Informację zaktualizowano 2017-01-24 11:18:10, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wudaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Zbiornik Jeziorsko-modernizacja jazu".
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 14:44:09, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Zarządu Powiatu w Poddębicach z dnia 14.02.2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-16 10:15:22, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęcznieww sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie".
Data wprowadzenia informacji 2017-02-21 09:24:29, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 14:45:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 POD 4430 A".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 14:46:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-14 13:40:54, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN,budowa linii kablowej nN 0,4 kV".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-14 13:44:53, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pm."Budowa studni głębinowej, na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli, Gm. Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-14 13:48:20, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn"Budowa studni głębinowej awaryjnej, na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie, Gm. Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-14 13:51:54, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:"Budowa stacji transformatorowych słupowych, linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN, budowa linii kablowej nN 0,4 kV w miejsowości Przywidz, gmina Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-30 14:33:12, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN, budowa linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Borki Drużbińskie, gmina Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-30 14:36:31, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania w Lubolo, Gm. Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 15:36:52, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie likalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie, Gm. Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 15:38:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu nwestycji celu publucznego dla inwestycji pn."Budowa studni głębinowej, na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli, gm. Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 08:14:36, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa studni głębinowej awaryjnej, na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie, gm. Pęczniew.".
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 08:16:34, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji transformatorowych słupowych, linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN, budowa linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Przywidz, gmina Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 09:52:39, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dlainwestycji pn."Budowa stacji transformatorowej słupowej, liniikablowej SN 15 kW, linii napowietrznej SN, budowa linii jablowej nN 0,4 kV w miejscowości Borki Drużbińskie, gmina Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 11:44:09, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji transformatorowych słupowych, linii kablowej SN 15kV, linii napowietrznej SN, budowa stacji kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Przywidz,gm. Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 08:57:12, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
  Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT31102 Księża Wólka".
Data wprowadzenia informacji 2018-01-11 12:14:02, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 14 lutego 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrznnego Gminy Pęczniew oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w studium.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 08:31:21, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 22.02.2018 r. dotyczące wydania decyzji znak GGP.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polejagającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT31102 Księża Wólka.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-22 11:06:02, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa linii kablowej SN 15kV Jeziorsko-Drużbin".
Data wprowadzenia informacji 2019-08-01 15:19:31, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowej SN, 15 kV "Jeziorsko-Drużbin".
Data wprowadzenia informacji 2019-09-19 10:43:24, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku