Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia powyżej 130 000 zł.
Zamówienia poniżej 130 000 zł.
Zapytania oferowe
Plan Zamówień Publicznych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2023 r.
Decyzje środowiskowe-2019 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Zamówienia publiczne (Archiwum)
Zamówienia społeczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Referendum 2023
Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Petycje
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Sport-Kluby Sportowe
Zabytki
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych -2023 r.
Wybory Prezydenta RP 2020
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Regulamin BIP
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia strona główna 

Obwieszczenia

uchwala343.pdf

uchwala344.pdf

 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 006 E, w miejscowości Wola Pomianowa.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-10 11:45:16, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 102 E, Pieńki – Suchorzyn – Dybów.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-10 11:50:30, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 103 E, Suchorzyn – Dybów.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-10 11:52:11 Informację zaktualizowano 2016-03-10 11:52:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 110 E (ul. Sportowa), w miejscowości Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-10 11:53:53, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowa drogi gminnej Nr 111 109 E, Zbiornik Jeziorsko – Popów - Siedlątków.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-10 11:55:22, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 109 E, Zbiornik Jeziorsko – Popów - Siedlątków, na odcinku od drogi powiatowej nr 3712 E do drogi powiatowej nr 3713 E.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 13:06:45, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej Nr 111 110 E (ul. Sportowa), w miejscowości Pęczniew, na odcinku o dł. 505 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 13:08:04, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 006 E, w miejscowości Wola Pomianowa, na odcinku od drogi powiatowej nr 3717 E do granicy z gminą Zadzim (Charchów Pański), o dł. 700 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 13:09:11, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 102 E, Pieńki – Suchorzyn – Dybów, na odcinku o dł. 1240 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 13:10:13, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 103 E, Suchorzyn – Dybów, na odcinku o dł. 870 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 13:11:15, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 109 E, Zbiornik Jeziorsko – Popów - Siedlątków, na odcinku od drogi powiatowej nr 3712 E do drogi powiatowej nr 3713 E.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 12:13:21, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 110 E (ul. Sportowa), w miejscowości Pęczniew, na odcinku o dł. 505 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 12:14:39, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 006 E, w miejscowości Wola Pomianowa, na odcinku od drogi powiatowej nr 3717 E do granicy z gminą Zadzim (Charchów Pański), o dł. 700 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 12:15:47, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 102 E, Pieńki – Suchorzyn – Dybów, na odcinku o dł. 1240 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 12:16:38, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 103 E, Suchorzyn – Dybów, na odcinku o dł. 870 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 12:17:21, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci SN 15 kV i nN 0,4 kV, dla potrzeb zasilania obiektu pensjonatu, na odcinku o dł. ok. 200 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 14:08:27 Informację zaktualizowano 2016-09-21 14:09:05, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn"Przebudowa sieci SN 15 kV i nN 0,4 kV dla potrzeb zasilania obiektu pensjonatu na odcinku o dł. ok. 200 m"
Data wprowadzenia informacji 2016-11-07 15:21:12, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 15.12.2016 r. o wszczęciu z dniem 07.12.2016 r, postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Zbiornik Jeziorsko-modernizacja jazu".
Data wprowadzenia informacji 2016-12-16 10:49:12, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak: IR-II.7840.38.2016.MN.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:04:38, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "POD4430A".
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:12:36, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:14:12, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew dotyczące postępowania w sprawie oustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Zbiornik Jeziorsko-modernizacja jazu".
Data wprowadzenia informacji 2017-01-19 15:01:02, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: pn."Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie".
Data wprowadzenia informacji 2017-01-24 11:17:13 Informację zaktualizowano 2017-01-24 11:18:10, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wudaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Zbiornik Jeziorsko-modernizacja jazu".
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 14:44:09, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Zarządu Powiatu w Poddębicach z dnia 14.02.2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-16 10:15:22, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęcznieww sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie".
Data wprowadzenia informacji 2017-02-21 09:24:29, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 14:45:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 POD 4430 A".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 14:46:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-14 13:40:54, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN,budowa linii kablowej nN 0,4 kV".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-14 13:44:53, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pm."Budowa studni głębinowej, na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli, Gm. Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-14 13:48:20, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn"Budowa studni głębinowej awaryjnej, na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie, Gm. Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-14 13:51:54, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:"Budowa stacji transformatorowych słupowych, linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN, budowa linii kablowej nN 0,4 kV w miejsowości Przywidz, gmina Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-30 14:33:12, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN, budowa linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Borki Drużbińskie, gmina Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-30 14:36:31, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania w Lubolo, Gm. Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 15:36:52, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie likalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie, Gm. Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 15:38:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu nwestycji celu publucznego dla inwestycji pn."Budowa studni głębinowej, na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli, gm. Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 08:14:36, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa studni głębinowej awaryjnej, na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie, gm. Pęczniew.".
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 08:16:34, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji transformatorowych słupowych, linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN, budowa linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Przywidz, gmina Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 09:52:39, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dlainwestycji pn."Budowa stacji transformatorowej słupowej, liniikablowej SN 15 kW, linii napowietrznej SN, budowa linii jablowej nN 0,4 kV w miejscowości Borki Drużbińskie, gmina Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 11:44:09, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji transformatorowych słupowych, linii kablowej SN 15kV, linii napowietrznej SN, budowa stacji kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Przywidz,gm. Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 08:57:12, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
  Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT31102 Księża Wólka".
Data wprowadzenia informacji 2018-01-11 12:14:02, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 14 lutego 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrznnego Gminy Pęczniew oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w studium.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 08:31:21, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 22.02.2018 r. dotyczące wydania decyzji znak GGP.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polejagającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT31102 Księża Wólka.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-22 11:06:02, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa linii kablowej SN 15kV Jeziorsko-Drużbin".
Data wprowadzenia informacji 2019-08-01 15:19:31, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowej SN, 15 kV "Jeziorsko-Drużbin".
Data wprowadzenia informacji 2019-09-19 10:43:24, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa linii kablowej SN, 15kV Jeziorsko-Drużbin wraz ze stanowiskiem słupowym SN.
Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 15:19:44, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Wymiana linii kablowej 0,4 kV ze stacji trafo 3-1300 Pęczniew Hydrofornia wraz z budową załącza ZK w miejscowości Pęczniew, gm. Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 10:56:40, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inewstycji: Budowa linii kablowej SN, 15 kV "Jeziorsko-Drużbin" wraz ze stanowiskiem słupowym SN.
Data wprowadzenia informacji 2020-04-08 12:00:05 Informację zaktualizowano 2020-04-08 12:01:02, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa linii kablowej średniego napięcia, zmiana funkcji istniejących słupów linii napowietrznej SN, budowa kanalizacji dla kabli telekomunikacyjnych wraz ze studniami kablowymi i zasobnikami kablowymi".
Data wprowadzenia informacji 2020-05-08 11:13:40, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn."Wymiana linii kablowej 0,4 kV ze stacji trafo 3-1300 Pęczniew Hydrofornia wraz z budową złącza ZK w miejscowości Pęczniew, gm. Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2020-05-08 11:16:59, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Starosty Poddębickiego z dnia 15 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-19 08:22:33, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowej średniego napięcia, zmiana funkcji istniejących słupów linii napowietrznej SN, budowa kanalizacji dla kabli telekomunikacyjnych wraz ze studniami kablowymi i zasobnikami kablowymi.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 15:34:45, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa zbiornika wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie SUW w miejscowości Księża Wólka, gmina Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 15:37:07, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Starosty Poddębickiego dot. wydania decyzji nr 152/2020 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę linii kablowej SN oraz wymianę stanowisk słupowych SN 15kV w ramach opracowania pt. ' Przebudowa sieci SN, linia 15kV Jeziorsko-Drużbin'.
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 08:28:58, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Starosty Poddębickiego dot. wydania decyzji nr 38/2020 udzielającej pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej SN 15 kV wraz ze stanowiskami słupowymi SN.
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 08:29:43, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowy zbiornika wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, gmina Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2020-08-19 10:10:52, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „POD 4435B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; na którą składać się będzie fundament, wieża telekomunikacyjna o wysokości do 65 m.n.p.t., na której zainstalowane zostaną anteny sektorowe (9 szt.) oraz anteny radiolinii (5 szt.), wraz z urządzeniami zasilającymi, sterującymi i nadawczo-odbiorczymi, wraz z ogrodzeniem.
Data wprowadzenia informacji 2020-11-03 11:52:57, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „POD 4435B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; na którą składać się będzie fundament, wieża telekomunikacyjna o wysokości do 65 m.n.p.t., na której zainstalowane zostaną anteny sektorowe (9 szt.) oraz anteny radiolinii (5 szt.), wraz z urządzeniami zasilającymi, sterującymi i nadawczo-odbiorczymi, wraz z ogrodzeniem.
Data wprowadzenia informacji 2020-12-28 14:55:25, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "budowa linii energetycznych oświetlenia parku oraz monitoring'.
Data wprowadzenia informacji 2021-05-05 11:04:40, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowy linii energetycznych oświetlenia parku oraz monitoring, na działkach w miejscowości Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2021-06-14 12:20:17, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęsciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa linii kablowej nN i złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Popów.
Data wprowadzenia informacji 2022-03-24 09:39:54, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zadania pn. Remont linii 220kV Adamów-Pabianice.
Data wprowadzenia informacji 2022-04-20 14:44:21, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.
Data wprowadzenia informacji 2022-05-16 14:22:14, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. budowa linii kablowej nN i złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Popów, realizowanej w miejscowości Popów, gm. Pęczniew, na działkach ewidencyjnych nr 177 i 185/4, obręb ewidencyjny 101102_2.0016 Popów - IGŚRI.6733.1.2022.GGP.
Data wprowadzenia informacji 2022-05-23 14:25:19, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.
Data wprowadzenia informacji 2022-06-09 08:57:53, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Starosty Poddębickiego z dnia 22.09.2022 r., zawiadamiające, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia pzt oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia decyzji pozwolenia na przebudowę sieci SN, linia 15kV, Jeziorsko-Pęczniew wspólnie z Poddębice 1-Zadzim.
Data wprowadzenia informacji 2022-09-23 15:04:37, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Starosty Poddębickiego z dnia 10 października 2022 r. dotyczące wydania dycyzji nr 150/2022 zatwierdzającej pprojekt zagospodarowania terenu oraz projekt archtektoniczno-budowalny i udzielająca pozwoleia na budowę obejmującego: przebudowę sieci SN, linia 15 kV .....
Data wprowadzenia informacji 2022-10-12 11:59:53, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym w miejscowości Dybów”, na działkach w miejscowości Dybów nr ewid. 195, 197, 199, 200, 201, 202/3, 204, 205, 207, 211, 269, 280, 281/1 w gminie Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2022-11-04 14:39:16, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu w dniu 07.12.2022 r. decyzji znak IGŚRI.6733.2.2022.GGP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. budowa linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym w miejscowości Dybów.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-09 12:08:51, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzeg_IGŚRI.6733.1.2023.GGP.
Data wprowadzenia informacji 2023-04-28 09:52:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzeg IGŚRI.6733.1.2023.GGP.
Data wprowadzenia informacji 2023-05-26 11:42:47, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa, budowa i rozbiórka linii kablowych i napowietrznych wraz z słupami stacjami transformatorowymi i złączami – sieć SN 15kV”, na działkach w miejscowości Pęczniew, nr ewid. 397, 560, 662, 664/1, 664/2, 664/3, 664/4, 664/5, 664/6, 664/8, 664/9, 665, 666, 675, 676, 684, 685, w miejscowości Popów, nr ewid. 196, 198, 203/1, 204/1, 204/5, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 215, 216, 257, 258, 259, 260, 261, 267, 268, 269/1, 269/4, 270, 315, 316, 374, 386, 387/1, 204/6, w miejscowości Kraczynki, nr ewid. 177, 234, 235/1, 235/2, 235/3, 236, 237, 244, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273/2, 274, 275, 276, 277, 278, 279, oraz w miejscowości Wylazłów, nr ewid. . 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/5, 88/6, 88/10, 89/2, 90, 91, 92, 95, 97/2, 98, 100/1, 100/2, 101, 102/2, 103/1, 103/2, 103/4, 106/2, 108/2, 112/1, 113, 114/7, 116, 117/3, 119, 120, 121, 127, 128, 129, 130, 133, 136/1, 137, 208, 209, 210, w gminie Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2023-11-10 09:01:09, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa sieci kanalizacyjnej w Pęczniewie, w ul. Wspólnej, Głównej i Osiedlu Młodych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na części działek (oznaczenie A-B-C-D-E-F…-E1), w miejscowości Pęczniew, nr ewid. . 724/1(droga), 724/2, 717(droga), 746(droga), 754(droga), 769(droga), 784(droga), 799(droga), 807(droga), 808, 998/1(droga) i 1587(droga powiatowa) w gminie Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2023-12-19 14:32:07, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku