Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia powyżej 130 000 zł.
Zamówienia poniżej 130 000 zł.
Zapytania oferowe
Plan Zamówień Publicznych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2023 r.
Decyzje środowiskowe-2019 r.
° Budowa budynku rekreacji i aktywności ruchomej MOTOOZE w miesjcowości Popów.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
° Budowa budynku rekreacji i aktywności ruchomej MOTOOZE w miesjcowości Popów.
Zamówienia publiczne (Archiwum)
Zamówienia społeczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Referendum 2023
Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Petycje
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Sport-Kluby Sportowe
Zabytki
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych -2023 r.
Wybory Prezydenta RP 2020
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Regulamin BIP
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Decyzje środowiskowe-2019 r. Decyzje środowiskowe-2020 r. strona główna 

Decyzje środowiskowe-2020 r.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego-Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,50 MW wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gm. Pęczniew, obręb Drużbin, na działce o numerze ewid. 190.
Data wprowadzenia informacji 2020-10-28 12:15:01, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie o wszczęciu podstępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech instalacji fotowoltaicznych Jeziorsko przy zaporze o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr ewid. 67 i 68, obręb Łyszkowice, gmina Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2020-11-23 11:10:22, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym znak sprawy: IGŚRI:6220.3.2020. ŚWO.10.
Data wprowadzenia informacji 2021-01-08 12:02:10, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.1
Data wprowadzenia informacji 2021-01-15 14:35:46, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: IGŚRI:6220.8.2020.2021.ŚWO
Data wprowadzenia informacji 2021-01-15 14:36:30, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia raportu dla przedsięwzięcia IGŚRI:6220.4.2020.2021.ŚWO.3
Data wprowadzenia informacji 2021-04-02 11:16:44, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia IGŚRI: 6220.4.2020.2021.ŚWO.4
Data wprowadzenia informacji 2021-04-02 11:17:24, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie znak: IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.6.2 z dnia 01.04.2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-04-23 09:35:15, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.6.1 z dnia 22.03.2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-04-23 09:37:34, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.6.3 z dnia 22.04.2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-04-23 09:38:42, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie IGŚRI.6220.7.2020.2021.ŚWO.6.4
Data wprowadzenia informacji 2021-05-24 11:28:36, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie IGŚRI.6220.7.2020.2021.ŚWO.6.5
Data wprowadzenia informacji 2021-05-24 11:30:40, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie o przedłużeniu wydania opinii znak: IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.9 z dnia 02.08.2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-08-04 14:22:30, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej znak: IGŚRI.6220.10.2021.ŚWO.10 z dnia 16.12.2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-17 17:07:34, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania nr. IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.14 z dnia 11.04.2022r. dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa Małej Elektrowni Wodnej Jeziorsko II na rzece Warcie w km 485+920 zlokalizowanej na działkach nr ewid. 1105, 1130, oraz 121 obręb Łyszkowice (0013) , gmina Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2022-04-13 09:50:11, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie o przedłużeniu wydania uzgodnień do raportu ooś IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.19 z dnia 16.05.2022 r.
Data wprowadzenia informacji 2022-05-18 13:12:44, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie o przedłużeniu wydania uzgodnień do raportu ooś IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.20 z dnia 26.05.2022 r.
Data wprowadzenia informacji 2022-05-31 12:34:18, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie o przedłużeniu wydania uzgodnień do raportu ooś IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.23 z dnia 09.06.2022 r.
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 10:21:05, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie o przedłużeniu wydania uzgodnień do raportu ooś IGŚRI:6220.7.2020.2021.ŚWO.25 z dnia 20.07.2022 r.
Data wprowadzenia informacji 2022-07-20 12:34:11, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie o przedłużeniu wydania uzgodnień do raportu ooś IGŚRI:6620.7.2020.2021.ŚWO.26 z dn. 22.09.2022 r.
Data wprowadzenia informacji 2022-09-23 15:07:27, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie o przedłużeniu wydania uzgodnień do raportu ooś IGŚRI:6620.7.2020.2021.ŚWO.28 z dn. 22.09.2022 r.
Data wprowadzenia informacji 2022-11-23 09:09:47, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie o przedłużeniu wydania uzgodnień do raportu ooś IGŚRI:6620.7.2020.2021.ŚWO.31 z dn. 22.09.2022 r.
Data wprowadzenia informacji 2022-11-28 12:38:52, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie o przedłużeniu wydania uzgodnień do raportu ooś IGŚRI:6620.7.2020.2021.ŚWO.33 z dn. 21.03.2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-22 08:02:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie o przedłużeniu wydania uzgodnień do raportu ooś IGŚRI:6620.7.2020.2021.ŚWO.36 z dn. 25.07.2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-07-25 13:47:42, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie o przedłużeniu wydania uzgodnień do raportu ooś IGŚRI:6620.7.2020.2021.ŚWO.38 z dn. 24.11.2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-11-27 14:16:14, wprowadzający: Tomasz Augustyniak

Zobacz:
   Budowa budynku rekreacji i aktywności ruchomej MOTOOZE w miesjcowości Popów.
wersja do druku