Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia powyżej 130 000 zł.
° Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew.
° Przebudowa drogi na odcinku Zagórki - Brzeg.
° Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pęczniew, od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, od właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych
° Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.
° Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.
° Budowa studni głębinowej na terenie SUW w Pęczniewie, Gmina Pęczniew.
° Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na ujęciach wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola, Księża Wólka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew.
° Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.
° Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.
° Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pęczniew, w tym aktualizacja i przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
° Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pęczniew, w tym opracowanie dokumentacji.
° Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zagórki.
° Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych - Park w Pęczniewie.
° Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pęczniew – etap I.
° Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pęczniew, od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, od właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych
° Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew.
° Przebudowa drogi w miejscowości Siedlątków – odcinek I.
° Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Pęczniewie w niezbędne do realizacji programów nauczania pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.
° Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości ...
° Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pęczniew.
Zamówienia poniżej 130 000 zł.
Zapytania oferowe
Plan Zamówień Publicznych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2023 r.
Decyzje środowiskowe-2019 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Zamówienia publiczne (Archiwum)
Zamówienia społeczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Referendum 2023
Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Petycje
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Sport-Kluby Sportowe
Zabytki
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych -2023 r.
Wybory Prezydenta RP 2020
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Regulamin BIP
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia powyżej 130 000 zł. strona główna 

Zamówienia powyżej 130 000 zł.

Zobacz:
   Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew.
   Przebudowa drogi na odcinku Zagórki - Brzeg.
   Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pęczniew, od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, od właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych
   Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.
   Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.
   Budowa studni głębinowej na terenie SUW w Pęczniewie, Gmina Pęczniew.
   Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na ujęciach wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola, Księża Wólka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew.
   Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.
   Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.
   Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pęczniew, w tym aktualizacja i przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
   Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pęczniew, w tym opracowanie dokumentacji.
   Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zagórki.
   Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych - Park w Pęczniewie.
   Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pęczniew – etap I.
   Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pęczniew, od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, od właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych
   Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew.
   Przebudowa drogi w miejscowości Siedlątków – odcinek I.
   Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Pęczniewie w niezbędne do realizacji programów nauczania pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.
   Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości ...
   Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pęczniew.
wersja do druku