Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2013 r.
Decyzje środowiskowe-2012 r.
Zamówienia publiczne
Przetarg nieograniczony
Przetrag ograniczony
Zapytanie ofertowe
Inne
Zgromadzenia
Wybory Samorządowe 2018
Rejestry
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory Parlamentarne 2015
Referendum ogólnokrajowe
Wybory Prezydenta RP 2015
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Prawo strona główna 

Prawo
 
Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów
Dziennik Ustaw
http://dziennikustaw.gov.pl

Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów
Monitor Polski
http://monitorpolski.gov.pl


INFORMACJA

Wójt Gminy Pęczniew informuje:

1. Zbiory Dziennika Ustaw i Monitora Polski, dokumentów dotyczących działalności WójtaGminy udostępnione są do wglądu zainteresowanym w siedzibie Urzędu Gminy Pęczniew – pokój nr 4 Sekretariat Urzędu Gminy – stanowisko ds. organizacyjnych, ogólnych i kadrowych.

2. Zbiory aktów prawa miejscowego, dokumentów dotyczących realizacji zadań publicznych przez Radę Gminy i jej komisjeudostępnione są do wglądu zainteresowanym w siedzibie Urzędu Gminy Pęczniew -pokój nr 5 - stanowisko ds. samorządowych i obsługi Rady Gminy.

3.Zbiory Dziennika Ustaw, Monitora Polski i zbiory aktów prawa miejscowego udostępnione są do wglądu zainteresowanym w siedzibie Urzędu Gminy Pęczniew stanowisko komputerowe – Publiczny Punkt Dostępu do Internetu - (I piętro budynku Urzędu Gminy).
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 08:53:48 Informację zaktualizowano 2012-07-18 12:13:33, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku