Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia powyżej 130 000 zł.
Zamówienia poniżej 130 000 zł.
Zapytania oferowe
Plan Zamówień Publicznych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2023 r.
Decyzje środowiskowe-2019 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Zamówienia publiczne (Archiwum)
Zamówienia społeczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Referendum 2023
Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Petycje
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Sport-Kluby Sportowe
Zabytki
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych -2023 r.
Wybory Prezydenta RP 2020
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Regulamin BIP
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące
 Informacja Wójta Gminy Pęczniew w sprawie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-21 07:54:16, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie opinii dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-28 12:35:15, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew- dotyczy przedsięwzięcia: „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie Gmina Pęczniew.”
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 12:15:53, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew dotyczące ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-05 08:36:10, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie polegającej na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie Gmina Pęczniew" .
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 08:54:54, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o przyjmowaniu ofert na ławników.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-06 14:19:00, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Osiedle 40 – lecia PRL
Data wprowadzenia informacji 2011-06-13 10:16:37, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew
Data wprowadzenia informacji 2011-06-13 10:17:55, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do lat 10
Data wprowadzenia informacji 2011-06-13 10:18:46, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew oddanych w użytkowanie wieczyste
Data wprowadzenia informacji 2011-06-13 10:19:38, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszcznie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie Gmina Pęczniew”, działki nr ewidencyjne 241 oraz 160, obręb Borki Drużbińskie.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-16 12:28:05, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-16 14:48:38, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II -go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w gminie Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-01 10:33:42, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w gminie Pęczniew
Data wprowadzenia informacji 2011-08-01 10:34:31, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 06.09.2011 r. o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew” na lata 2011 – 2032
Data wprowadzenia informacji 2011-09-06 13:50:02, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja dotycząca Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pęczniew
Data wprowadzenia informacji 2011-09-06 13:51:39 Informację zaktualizowano 2011-09-06 13:55:09, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr X/54/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyboru Ławnika do Sądu Rejonowego w Łasku na kadencję 2012-2015.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-07 09:14:50, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 30.09.2011 r. informujące o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu programu ususwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 07:24:21, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
``
 Informacja w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „ Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 111254E”
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 08:33:22 Informację zaktualizowano 2012-01-18 08:37:09, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o przystąpionu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząc oddziaływać na środowisko.
Data wprowadzenia informacji 2012-02-24 10:44:31, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Postanowienie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n. „przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 111254E”, zlokalizowanego we wsi Przywidz i Osowiec gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2012-02-24 10:47:35, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Regionalna Strategia Innowacji - LARIS 2030.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-02 11:53:35, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja - dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn. „ Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 111254E”
Data wprowadzenia informacji 2012-03-07 11:25:40, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycjiającej celu publicznego polegającej na budowie dwóch boisk sportowych - kompleksu sportowego typu "Moje Boisko Orlik 2012".
Data wprowadzenia informacji 2012-03-20 13:36:03, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie dotyczące odstępienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 111254E”, zlokalizowanego we wsi Przywidz działki numer ewid. 45, 96, 165 i 171 i Osowiec działki numer ewid. 208,319 i 348 gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-29 12:15:57, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew oddanych w użytkowanie wieczyste.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-29 12:16:56, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja - w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch boisk sportowych – kompleksu sportowego typu „Moje Boisko Orlik 2012”.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-11 09:25:31, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak ROS.6220.3.2012 z dnia 19.04.2012 określajacej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia: „przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 111254E”.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 09:02:00, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak ROS.6220.2.2012 z dnia 19.04.2012 określająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego – obiekt służący do ujmowania wód podziemnych, wyposażonego w urządzenie umożliwiające pobór wód, o zdolności poboru wody O max.h =29.0 m3/h, realizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 224 we wsi Wola Pomianowa gmina Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 09:04:11, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch boisk sportowych- kompleksu sportowego typu "Moje Boisko Orlik 2012" wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 674 i 683 w miejscowości Pęczniew gmina Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 09:05:14, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Osiedle 40 – lecia PRL.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 12:23:17, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 12:24:14, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynku dwurodzinnym w miejscowości Lubola nr 82 gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 12:25:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew. .
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 12:26:15, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 07:33:35, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząc oddziaływać na środowisko, polegającego na „modernizacji, t.j. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków gmina Pęczniew”
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 09:25:41, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-04 08:26:47, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci energetycznej średniego napięcia 15 KV i niskiego napięcia 0,4 kV oraz budowy słupowej stacji transformatorowej 15/04 KV w miejscowości Pęczniew gm. Pęczniew na działkach o numerach ewidencyjnych 861, 566, 448/1, 448/2, 443/2, 443/3, 445/2, 445/3, 444, 459, 586, 869.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 09:08:41, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Osiedle 40 – lecia PRL
Data wprowadzenia informacji 2012-10-09 14:47:34, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci energetycznej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kVoraz budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscowości Pęczniew na działkach nr ewid. 861, 566, 448/1, 448/2 443/2, 443/3, 445/2, 445/3, 444,459, 586, 869 gmina Pęczniew
Data wprowadzenia informacji 2012-10-09 14:51:42, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie o udostępnianiu formacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 13:09:43 Informację zaktualizowano 2012-10-16 13:11:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku przetargu - dotyczy nieruchomości zabudowana budynkiem b. szkoły oznaczona numerem działki 397/1 położone we wsi Brodnia 17 gm. Pęczniew ,uwidoczniona w KW Nr SR2L/00016267/9.
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 10:13:52, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „ modernizacji tj. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków”
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 10:27:59, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Pęczniewie przy ulicy Osiedle 40 – lecia PRL.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 13:16:39, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 13:18:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn. "Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr. 114459E”.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-13 08:43:21, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wynikach ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-22 12:06:07, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-22 12:07:45, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 15.05.2013 r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E zlokalizowanej we wsiach Ferdynandów i Jawichna gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-16 09:46:59 Informację zaktualizowano 2013-05-16 09:48:22, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku przetargu-dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły oznaczonej numerem działki 397/1 położonej we wsi Brodnia 17 gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 13:57:24, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych we wsi Popów stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 14:01:41, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia położonych w gm. Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 14:10:49, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 14:13:23, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszcznie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak ROS.6220.1.2013 z dnia 24.06.2013 określającej środowiskowe uwarunkowania zgody dla realizacji przedsięwzięcia: „przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E”
Data wprowadzenia informacji 2013-06-24 15:14:48, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-09 13:38:09, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brodnia , gm. Pęczniew, oznaczonej nr dz. 397/1 o pow. 0,3081 ha uwidocznionej w KW Nr. SR2L/00016267/9.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-09 13:39:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsi Popów w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew .
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 09:52:38, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wynikach przetargu- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek 120,121/1,121/2,121/3,121/4,121/5,121/6 położonych we wsi Popów gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-30 09:46:47, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsi Popów w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew .
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 10:08:44, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „modernizacji, t.j. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków gmina Pęczniew” na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-16 14:17:59, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „modernizacji, t.j. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków gmina Pęczniew” na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew
Data wprowadzenia informacji 2014-01-16 14:18:34, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „modernizacji, t.j. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków gmina Pęczniew” na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew
Data wprowadzenia informacji 2014-01-16 14:19:02, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „modernizacji, t.j. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków gmina Pęczniew” na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2014-02-05 14:56:56, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „modernizacji, t.j. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków gmina Pęczniew” na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2014-03-03 10:19:40, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsi Popów.
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 09:22:17, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew,
Data wprowadzenia informacji 2014-03-19 12:43:50, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie w dotyczące otwartej rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew ".
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 13:39:18, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej kablowej NN typu YAKXS 4+120 mm2 w powiązaniu z istniejącą linią napowietrzną zasilaną ze stacji transformatorowej 3-1552.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-02 09:58:29, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Starosty Poddębickiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Brzeg gm. Pęczniew, powiat poddębicki, woj. łódzkie.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-03 13:18:53, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn."Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudnik-gr. Gminy Zadzim-(Rzechta).
Data wprowadzenia informacji 2014-04-07 12:16:22, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „modernizacji, t.j. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków gmina Pęczniew” na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 14:06:32, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
  Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „modernizacji, t.j. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków gmina Pęczniew” na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-16 13:23:40, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn."Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudnik-gr. Gminy Zadzim-(Rzechta)-wyjaśnienia informacji zawartych w KIP.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 12:01:46, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E zlokalizowanej we wsiach Rudniki i Przywidz gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-15 11:58:53, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie linii kablowej nn, o długości 130 m, w powiązaniu z istniejącą linią napowietrzną.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-20 12:50:40, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji, t.j. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków gmina Pęczniew ” na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-27 13:19:04 Informację zaktualizowano 2014-05-27 13:19:51, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości ewentualnego zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją dotyczącą przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudniki- gr. Gminy Zadzim- ( Rzechta)"
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 13:51:10, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie toczącego się postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „modernizacji, t.j. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków gmina Pęczniew ” na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2014-06-12 10:31:59, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak IGŚRI.6220.1.2014.ŚWO z dnia 25.06.2014r. okreslającej środowiskowe uwarunkowania dla reazlizacji przedsięwięcia p.n. "Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudniki- gr. Gminy Zadzim- ( Rzechta)."
Data wprowadzenia informacji 2014-06-25 09:58:01, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-25 13:27:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych we wsi POPÓW gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-25 13:29:38, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-25 13:31:38, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z udziałem w działkach stanowiących drogi wewnętrzne
Data wprowadzenia informacji 2014-09-11 09:46:52, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku I ustnego przetargu niograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2014-10-27 15:21:22, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-10 13:27:49, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z udziałem w działkach stanowiących drogi wewnętrzne.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 11:41:54, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-23 09:29:01, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wynikach przetargu.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-27 08:10:30, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2015-04-30 08:03:45, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Przebudowie sieci elektroenergetycznej SN i nN dla potrzeb poprawy warunków napięciowych u istniejących odbiorców w miejscowości Dybów, Gm. Pęczniew, długości ok. 200 m.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 08:54:11, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn"Przebudowa drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn-Dybów wraz zprzebudową drogi gminnej nr 111102E Pieńki-Sychorzyn-Dybów"
Data wprowadzenia informacji 2015-06-11 09:36:56, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 09:37:23, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-18 09:50:04, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z udziałem w działkach stanowiących drogi wewnętrzne położonych we wsi Popów w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-18 09:52:39, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-26 11:25:16, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z udziałem w działkach stanowiących drogi wewnętrzne położonych we wsi Popów w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-26 11:27:32, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-26 11:29:16, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Przebudowie sieci elektroenergetycznej SN i nN dla potrzeb poprawy warunków napięciowych u istniejących odbiorców w miejscowości Dybów, Gm. Pęczniew, długości ok. 200 m."
Data wprowadzenia informacji 2015-07-01 12:41:38, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej inwestycji polegającej na: "Przebudowie sieci elektroenergetycznej SN i nN dla potrzeb poprawy warunków napięciowych u istniejących odbiorców w miejscowości Dybów, gm. Pęczniew, długości ok. 200 m."
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 09:49:29, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-30 13:56:59, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-03 12:14:43, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-07 09:18:22, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie dotyczące rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w gminie Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-10 08:26:59, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-17 09:35:20, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew położonych w gminie Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-30 12:44:24, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-16 13:57:47, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu na Osiedlu 40-lecia PRL w Pęczniewie.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-21 10:34:35, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu na Osiedlu 40-lecia PRL w Pęczniewie.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 15:15:01, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rudniki , gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 15:16:44 Informację zaktualizowano 2016-01-15 15:25:06, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie sprzedaży uwidocznionej w KW Nr. SR2L/00035251/3 nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Popów.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 15:21:07, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w gminie Pęczniew stanowiących własność Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 15:22:46, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji zagospodarowania terenu na Osiedlu 40-lecia PRL w Pęczniewie.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-01 09:52:51, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-25 11:52:33, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew o możliwości składania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-07 12:54:33, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-07 12:55:15, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci SN 15kV i NV 0,4 kV dla potrzeb zasilania obiektu pensjonatu.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-11 09:08:24, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-02-10 14:04:19, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4"..
Data wprowadzenia informacji 2017-02-10 14:05:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie nr 32/2017 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i skłądania dokumentów do Publicznego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pęczniew na rok szkolny 2017/2018 oraz wzoru wniosku.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-12 12:29:52, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pęczniew na rok szkolny 2017/2018 oraz wzoru wniosku.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-12 12:33:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia służbowej dokumentacji ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2017-06-30 14:51:18, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie nr 94/2017 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy w Pęczniewie w 2017 roku.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-16 11:34:02, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęczniew przeznaczonych do oddania w użyczenie Województwu Łódzkiemu.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-23 15:01:47, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie nr 5a/2018 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do Publicznego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pęczniew na rok szkolny 2018/2019 oraz wzoru wniosku.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 11:19:14, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-31 11:39:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie nr 64/2018 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 01 sierpnia 2018r. w sprawie skrócenia czsu pracy pracowników Urzędu Gminy Pęczniew
Data wprowadzenia informacji 2018-08-01 10:27:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie nr 68/2018 Wójta Gmniny Pęcniew z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócnia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Pęczniew
Data wprowadzenia informacji 2018-08-09 11:53:35, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2018 roku w Urzędu Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-06 14:11:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja- ustalenie skróconego czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 14:25:24, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie nr 76/2019 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 15:11:11, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa linii kablowej SN, 15kV Jeziorsko-Drużbin".
Data wprowadzenia informacji 2019-08-27 11:36:03, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku rekreacji i aktywności ruchowej MotoOZE oraz przylegającej hali trenignowej dla gokartów elektrycznych wraz z instalacjami w miejscowości Popów.
Data wprowadzenia informacji 2019-09-10 14:48:04, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 154/2019 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 27 grudnia 2019 roku w Urzędu Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 13:07:25, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pęczniew na rok szkolny 2020/2021.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-30 14:34:56, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do Publicznego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pęczniew na rok szkolny 2020/2021 oraz wzoru wniosku.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 14:03:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2020-04-22 15:06:18, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie-Zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Pęczniew o od 22 kwietnia 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-04-22 15:07:45 Informację zaktualizowano 2020-04-22 15:08:35, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie-Zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie od 22 kwietnia 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-04-23 13:25:19, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 77/20 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy w Pęczniewie w roku 2020 roku.
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 13:56:11, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 96a/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 1 września 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronowirusa SARS-CO V-2, zwanego "COVID-19" w Urzędzie Gminy w Pęczniewie.
Data wprowadzenia informacji 2020-10-13 08:44:57, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 12 października 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronowirusa SARS-CO V-2, zwanego "COVID-19" w Urzędzie Gminy w Pęczniewie.
Data wprowadzenia informacji 2020-10-13 08:46:21, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 116/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 12 października 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zakażeniom koronowirusa SARS-CO V-2, zwanego "COVID-19" w Urzędzie Gminy w Pęczniewie.
Data wprowadzenia informacji 2020-11-06 14:45:15, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 144/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 116/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 12 października 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zakażeniom koronowirusa SARS-CO V-2, zwanego "COVID-19" w Urzędzie Gminy w Pęczniewie.
Data wprowadzenia informacji 2020-11-30 15:07:25, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy Pęczniew w roku 2020.
Data wprowadzenia informacji 2020-12-07 08:42:21, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązującej od 01 stycznia 2021 roku.
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 14:21:46, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązującej od 01 stycznia 2021 roku.
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 14:25:25, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 151/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Pęczniew Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pęczniewie.
Data wprowadzenia informacji 2020-12-15 11:59:48, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Ogłoszenie dotyczące dzierżawy grantu- Zatoka Zbiornika "Jeziorsko" pod punkt gastronomiczny.
Data wprowadzenia informacji 2021-01-18 13:59:04, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i skłądania dokumentów do Publicznego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pęczniew na rok szkolny 2021/2020.
Data wprowadzenia informacji 2021-01-29 12:44:07, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 lutego 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-02-02 13:05:14, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pęczniew pod punkt gastronomiczny organizowanego w niu 23 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pęczniewie.
Data wprowadzenia informacji 2021-02-22 12:00:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pęczniew pod punkt gastronomiczny organizowanego w niu 23 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pęczniewie.
Data wprowadzenia informacji 2021-03-02 08:16:00, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego-Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Data wprowadzenia informacji 2021-03-30 15:33:00, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy Pęczniew w roku 2021.
Data wprowadzenia informacji 2021-04-20 10:51:43 Informację zaktualizowano 2021-04-20 10:52:19, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej..
Data wprowadzenia informacji 2021-05-06 11:48:37, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 10 maja 2021r. W sprawie zasad organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pęczniew
Data wprowadzenia informacji 2021-05-13 10:10:57 Informację zaktualizowano 2021-05-13 10:13:13, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa linii energetycznych oświetlenia parku oraz monitoring na działkach w miejscowości Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2021-05-31 12:38:13, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Broszura informacyjna "Modernizacja linii 220 kV ADAMOW-PABIANICE".
Data wprowadzenia informacji 2021-11-03 09:56:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat na terenie gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2021-11-30 12:59:10, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat na terenie gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2021-11-30 13:01:18, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 144/2021 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy Pęczniew w roku 2021.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 11:33:06 Informację zaktualizowano 2021-12-07 14:34:27, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 147/2021 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy w Pęczniewie w roku 2022 roku.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-13 08:03:16, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia podstępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do Publicznego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pęczniew na rok szkolny 2022/2023.
Data wprowadzenia informacji 2022-02-01 14:48:09, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o możliwości zgłaszania gruntów rolnych porośniętych drzewami ( nie figurujących w ewidencji gruntów jako las), w celu ijęcia ich w uproszczonym planie urządzenia lasu, badź inwentaryzacji stanu lasu.
Data wprowadzenia informacji 2022-02-07 13:41:13, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie ŁWKS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologinczuch metodą AZP poszerzonych o analizę LIDAR na obszarze arkusza AZP 64-45 na obszarze woj. łódzkiego.
Data wprowadzenia informacji 2022-05-10 14:44:16, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologinczuch metodą AZP poszerzonych o analizę LIDAR na obszarze arkusza AZP 64-45 na obszarze woj. łódzkiego.
Data wprowadzenia informacji 2022-06-20 14:11:41, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologinczuch metodą AZP poszerzonych o analizę LIDAR na obszarze arkusza AZP 64-45 na obszarze woj. łódzkiego.
Data wprowadzenia informacji 2022-07-12 10:01:56, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną - "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"
Data wprowadzenia informacji 2022-09-14 08:52:44 Informację zaktualizowano 2022-09-14 09:06:22, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków – Sezon ogrzewczy 2022/2023 może być wyjątkowo niebezpieczny!
Data wprowadzenia informacji 2022-09-14 09:03:31, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacje na temat Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023.
Data wprowadzenia informacji 2022-10-31 15:08:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o przystąpieniu Gminy Pęczniew do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.
Data wprowadzenia informacji 2022-11-04 10:28:06, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o przystąpieniu Gminy Pęczniew do zakupu paliwa stałego od dnia 1 stycznia 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2022-11-15 14:21:45, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o wydaniu decyzji znak IGŚRI.6730.87.2022.GGP z dnia 30.06.2023r. wydanej na wniosek PCWO Energy Projekt Sp. z o. o. dotyczącej zamiaru budowy farmy fotowoltaicznej, o mocy do 5 MW, wraz z dojazdem oraz infrastrukturą towarzyszącą na części działki, w miejscowości Wola Pomianowa nr ewid. 81, w gminie Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2023-07-05 08:06:09, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2023-08-14 11:53:53, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 123/2023 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy Pęczniew w 2023 roku.
Data wprowadzenia informacji 2023-11-03 13:38:30, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku