peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Obwieszczenia strona główna 

Obwieszczenia
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 006 E, w miejscowości Wola Pomianowa.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-10 11:45:16, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 102 E, Pieńki – Suchorzyn – Dybów.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-10 11:50:30, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 103 E, Suchorzyn – Dybów.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-10 11:52:11 Informację zaktualizowano 2016-03-10 11:52:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 110 E (ul. Sportowa), w miejscowości Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-10 11:53:53, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowa drogi gminnej Nr 111 109 E, Zbiornik Jeziorsko – Popów - Siedlątków.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-10 11:55:22, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 109 E, Zbiornik Jeziorsko – Popów - Siedlątków, na odcinku od drogi powiatowej nr 3712 E do drogi powiatowej nr 3713 E.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 13:06:45, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej Nr 111 110 E (ul. Sportowa), w miejscowości Pęczniew, na odcinku o dł. 505 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 13:08:04, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 006 E, w miejscowości Wola Pomianowa, na odcinku od drogi powiatowej nr 3717 E do granicy z gminą Zadzim (Charchów Pański), o dł. 700 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 13:09:11, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 102 E, Pieńki – Suchorzyn – Dybów, na odcinku o dł. 1240 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 13:10:13, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 103 E, Suchorzyn – Dybów, na odcinku o dł. 870 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 13:11:15, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 109 E, Zbiornik Jeziorsko – Popów - Siedlątków, na odcinku od drogi powiatowej nr 3712 E do drogi powiatowej nr 3713 E.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 12:13:21, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 110 E (ul. Sportowa), w miejscowości Pęczniew, na odcinku o dł. 505 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 12:14:39, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 006 E, w miejscowości Wola Pomianowa, na odcinku od drogi powiatowej nr 3717 E do granicy z gminą Zadzim (Charchów Pański), o dł. 700 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 12:15:47, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 102 E, Pieńki – Suchorzyn – Dybów, na odcinku o dł. 1240 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 12:16:38, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 103 E, Suchorzyn – Dybów, na odcinku o dł. 870 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 12:17:21, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci SN 15 kV i nN 0,4 kV, dla potrzeb zasilania obiektu pensjonatu, na odcinku o dł. ok. 200 m.
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 14:08:27 Informację zaktualizowano 2016-09-21 14:09:05, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn"Przebudowa sieci SN 15 kV i nN 0,4 kV dla potrzeb zasilania obiektu pensjonatu na odcinku o dł. ok. 200 m"
Data wprowadzenia informacji 2016-11-07 15:21:12, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 15.12.2016 r. o wszczęciu z dniem 07.12.2016 r, postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Zbiornik Jeziorsko-modernizacja jazu".
Data wprowadzenia informacji 2016-12-16 10:49:12, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak: IR-II.7840.38.2016.MN.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:04:38, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "POD4430A".
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:12:36, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:14:12, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew dotyczące postępowania w sprawie oustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Zbiornik Jeziorsko-modernizacja jazu".
Data wprowadzenia informacji 2017-01-19 15:01:02, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: pn."Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie".
Data wprowadzenia informacji 2017-01-24 11:17:13 Informację zaktualizowano 2017-01-24 11:18:10, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wudaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Zbiornik Jeziorsko-modernizacja jazu".
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 14:44:09, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Zarządu Powiatu w Poddębicach z dnia 14.02.2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-16 10:15:22, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęcznieww sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie".
Data wprowadzenia informacji 2017-02-21 09:24:29, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 14:45:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 POD 4430 A".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 14:46:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-14 13:40:54, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN,budowa linii kablowej nN 0,4 kV".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-14 13:44:53, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pm."Budowa studni głębinowej, na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli, Gm. Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-14 13:48:20, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn"Budowa studni głębinowej awaryjnej, na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie, Gm. Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-14 13:51:54, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:"Budowa stacji transformatorowych słupowych, linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN, budowa linii kablowej nN 0,4 kV w miejsowości Przywidz, gmina Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-30 14:33:12, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN, budowa linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Borki Drużbińskie, gmina Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-03-30 14:36:31, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania w Lubolo, Gm. Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 15:36:52, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie likalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie, Gm. Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 15:38:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu nwestycji celu publucznego dla inwestycji pn."Budowa studni głębinowej, na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli, gm. Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 08:14:36, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa studni głębinowej awaryjnej, na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie, gm. Pęczniew.".
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 08:16:34, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji transformatorowych słupowych, linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN, budowa linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Przywidz, gmina Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 09:52:39, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dlainwestycji pn."Budowa stacji transformatorowej słupowej, liniikablowej SN 15 kW, linii napowietrznej SN, budowa linii jablowej nN 0,4 kV w miejscowości Borki Drużbińskie, gmina Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 11:44:09, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji transformatorowych słupowych, linii kablowej SN 15kV, linii napowietrznej SN, budowa stacji kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Przywidz,gm. Pęczniew".
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 08:57:12, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
  Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT31102 Księża Wólka".
Data wprowadzenia informacji 2018-01-11 12:14:02, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 14 lutego 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrznnego Gminy Pęczniew oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w studium.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 08:31:21, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 22.02.2018 r. dotyczące wydania decyzji znak GGP.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polejagającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT31102 Księża Wólka.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-22 11:06:02, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa linii kablowej SN 15kV Jeziorsko-Drużbin".
Data wprowadzenia informacji 2019-08-01 15:19:31, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl