peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Dane strona główna 

Dane
GMINA PĘCZNIEW
NAZWA GMINY Pęczniew
RODZAJ Gmina Wiejska
LOKALIZACJA woj. łódzie , pow. poddębicki
KOD 99-235
MIEJSCOWOŚĆ Pęczniew, ul. Główna 10/12
KONTAKT tel./fax (+48 43) 678-15-19
e-mail: ug_peczniew@wp.pl
Wójt Gminy

Marcin Janiak 
tel. (43) 678-15-12, 
e-mail: ug_peczniew@wp.pl  

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Zych 
tel. (43) 678-15-19,
e-mail: ug_peczniew@wp.pl

Sekretarz Gminy

Anna Chmiela  
tel. (43) 678-15-19, 678-15-12 wew. 22
e-mail: ug_peczniew@wp.pl

Skarbnik Gminy

Karolina Felczak
tel. (43) 678-15-19, 678-15-12 wew. 25 

e-mail: ug_peczniew@wp.pl

 

Opłatę skarbową, należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów można wnosić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Poddębicach o/Pęczniew

nr 66 9263 0000 4012 3132 2004 0001

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami mozna wnosić na konto Urzędu:                       Bank Spółdzielczy  w Poddębicach o/Pęczniew

nr 85 9263 0000 0412 3132 2004 0112

 

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-25 10:25:54 Informację zaktualizowano 2015-03-19 12:35:57, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl