Ogłoszenie o konkursie ofert - 2019 r.

 
 Ogłoszenie o konkursie ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-27 10:30:44.
 
 Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-27 10:31:46.
 
 Wzór oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-27 10:32:17.
 
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-27 10:32:59.
 
  Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-27 10:34:16.
 
 Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-27 10:36:38.
 
  Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-29 12:43:01.
Data wprowadzenia: 2019-03-29 12:43:01
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak