Ogłoszenie o konkursie ofert - 2013 r.

 
 Ogłoszenie o konkursie ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-03-01 12:36:11.
 
 Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-03-01 12:37:08.
 
 Wzór oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-03-01 12:38:28.
 
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-03-01 12:39:08.
 
 Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-03-14 10:27:41.
 
 Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-03-14 10:28:22.
Data wprowadzenia: 2013-03-14 10:28:22
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak