Ogłoszenie o konkursie ofert - 2016 r.

 
 Ogłoszenie o konkursie ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-01-29 15:15:42 | Data modyfikacji: 2016-01-29 15:29:35.
 
 Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-01-29 15:16:25 | Data modyfikacji: 2016-01-29 15:29:35.
 
 Wzór oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-01-29 15:17:03 | Data modyfikacji: 2016-01-29 15:29:35.
 
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-01-29 15:17:41 | Data modyfikacji: 2016-01-29 15:29:35.
 
 Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-01-29 15:20:45 | Data modyfikacji: 2016-01-29 15:29:35.
 
 Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-01-29 15:21:37 | Data modyfikacji: 2016-01-29 15:29:35.
 
 Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-01 15:31:20 | Data modyfikacji: 2016-01-29 15:29:35.
Data wprowadzenia: 2016-03-01 15:31:20
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak