Organizacja Urzędu Gminy


Zobacz:
 Marcin Janiak- Wójt Gminy .  Anna Chmiela - Sekretarz Gminy .  Karolina Felczak - Skarbnik Gminy .  Ewelina Alberczak - Zastępca Skarbnika Gminy. .  Marta Zasiadczyk-Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Inwestycji .  Renata Nowak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego- ¼ etatu .  Ewelina Włodarczyk – Podinspektor ds. księgowości budżetowej  .  Justyna Szewczyk – Podinspektor ds. księgowości budżetowej .  Renata Pieklarz – Podinspektor ds. księgowości budżetowej – zastępstwo .  Hanna Karasińska- Specjalista ds. księgowości podatkowej .  Renata Nowak – Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat ¾ etatu .  Mariola Graczyk - kasjer ¾ etatu .  Agnieszka Wojech- Inspektor ds. księgowości budżetowej .  Daniela Chrebela – Inspektor ds. księgowości budżetowej .  Justyna Kobryń – Sekretarka – ½ etatu .  Mariola Graczyk - Podinspektor ds. kadrowych i działalności gospodarczej ¼ etatu .  Małgorzata Butwid – Maj Podinspektor ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego .  Damian Jaruga Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, drogownictwa i oświaty .  Justyna Pawicka - Grenda – Podinspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami .  Klaudia Mintus – Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i obsługi Rady Gminy .  Magdalena Dudzińska - Podinspektor ds. promocji, kultury, sportu i turystyki .  Tomasz Augustyniak - Podinspektor ds. informatyzacji, wojskowych i Obrony Cywilnej .  Katarzyna Błaszczyk - Stanowisko sprzątaczki  .  Janusz Byczyński - Stanowisko radcy prawnego . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: