Uchwała Nr XXXVIII/228/22 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2022 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-12 12:30:25.
 Uchwała Nr XXXVIII/229/22 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2022-2035.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-12 12:38:14.
 Uchwała Nr XXXVIII/230/22 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pęczniew środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-12 12:42:07.
 Uchwała Nr XXXVIII/231/22 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Pęczniew i jej Komisji na 2022 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-12 12:51:15.
 Uchwała Nr XXXVIII/232/22 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/226/22 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 stycznia 2022 r. dotyczącej ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaka ratownika OSP uczestniczącego w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-12 13:24:12.
 Uchwała Nr XXXVIII/233/22 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pęczniew na rok 2022.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-12 13:26:47.
 Uchwała Nr XXXVIII/234/22 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pęczniew na lata 2022 - 2025.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-12 13:30:59.
 Uchwała Nr XXXVIII/235/22 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok oraz potrzeb związanych z realizacją zadań.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-12 13:35:19.
 Imienny wykaz głosowań radnych Rady Gminy Pęczniew na XXXVIII sesji w dniu 23 marca 2022 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-12 13:38:06.

Zobacz:
  I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew  .   IV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .   XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  .   XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XL Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2022-05-12 13:38:06
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak