Uchwała Nr XXXVII/224/22 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na rok 2022.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-12 11:48:36.
 Uchwała Nr XXXVII/225/22 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2022-2035.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-12 11:54:26.
 Uchwała Nr XXXVII/226/22 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaka ratownika OSP uczestniczącego w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-12 12:06:32.
 Uchwała Nr XXXVII/227/22 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 94 (część) obręb Pęczniew, gm. Pęczniew do kategorii dróg gminnych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-12 12:15:19.
 Imienny wykaz głosowań radnych Rady Gminy Pęczniew na XXXVII sesji w dniu 31 stycznia 2022 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-12 12:18:22.

Zobacz:
  I Sesja Rady Gminy Pęczniew .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew  .   IV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .   XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  .   XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XL Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
Data wprowadzenia: 2022-05-12 12:18:22
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak