Gmina Pęczniew

 
 Rachunek zysków i strat sporządzony na dzien 31.12.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:17:10.
 
 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:17:34.
 
 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. (korekta)

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:18:00.
 
 Zestawienie zmian w funduszu sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:18:36.
 
 Informacja dodatkowa - 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:19:01.
Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:19:01
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak